Pošiljanje faksov iz računalnika

Ta razdelek opisuje osnovni potek pošiljanja faksov iz računalnika.
1
Odprite dokument in nato zaslon za tiskanje.
2
Izberite napravo in kliknite [Print] ali [OK].
3
Kliknite zavihek [Enter Destination] ter nastavite način komuniciranja in številko faksa.
[* Communication Mode]: Prepričajte se, da je možnost [G3] izbrana.
[* Fax Number/URI]: Prepričajte se, da je možnost [Fax Number] izbrana.
[* Fax Number]: Vnesite številko faksa.
Če morate vnesti številko za klicanje zunanje linije, kliknite [Detailed Settings] [Add Outside Dialing Prefix to G3/IP Fax Number] in vnesite številko faksa v polje z besedilom [G3].
Če je v pogovornem oknu [Confirm Fax Number/URI when Setting Destination] nastavljena možnost [Security Settings], vnesite želeno številko faksa v polje [Confirm Fax Number]. Za podrobnosti si oglejte pomoč za gonilnik faksa.
4
Kliknite [Send].
Pošiljanje se začne.
Če želite preklicati pošiljanje, dvokliknite ikono tiskalnika, prikazano v opravilni vrstici na namizju, izberite datoteko, katere pošiljanje želite preklicati, in kliknite [Document]  [Cancel]  [Yes]. Če ikona ni prikazana, lahko pošiljanje prekličete na nadzorni plošči naprave. Preverjanje stanja in dnevnika oddanih in sprejetih dokumentov
Če je prikazan zaslon za vnos ID-ja oddelka in gesla ali uporabniškega imena in gesla
Vnesite ID oddelka in geslo ali uporabniško ime in geslo.
1
Odprite dokument in nato zaslon za tiskanje.
2
Izberite napravo in kliknite [Show Details].
3
Kliknite [General Settings].
4
Kliknite [Add Destination].
5
Vnesite ime prejemnika v polje [Destination Name] ter številko faksa v polje [Fax Number], nato pa kliknite [Add] [Cancel].
Če morate vnesti številko za klicanje zunanje linije, kliknite [Outside Dialing Prefix] [Settings] na plošči [Special Features] in vnesite številko.
6
Kliknite [Print].
Pošiljanje se začne.
Če želite preklicati pošiljanje, kliknite ikono tiskalnika, prikazanega v sidrišču, izberite datoteko, katere pošiljanje želite preklicati  kliknite [Delete] ali . Če ikona ni prikazana, lahko pošiljanje prekličete na nadzorni plošči naprave. Preverjanje stanja in dnevnika oddanih in sprejetih dokumentov
Če je prikazan zaslon za vnos ID-ja oddelka in gesla
Vnesite ID oddelka in geslo.
A141-072