Priklic prej uporabljanih nastavitev za pošiljanje (prejšnje nastavitve)

Prejemnike, ki ste jih v preteklosti že izbrali, lahko znova prikličete. Hkrati se prikličejo tudi njihove nastavitve optičnega branja, na primer gostota.
Niz nastavitev za prejemnika, optično branje ali pošiljanje lahko pred pritiskom gumba (Start) pošljete kot eno skupino predhodnih nastavitev.
Zadnje tri nastavitve, ki ste jih shranili v pomnilnik, se ne izbrišejo, čeprav izklopite napravo.
Če uporabljate sprejem podatkov o faksu, ne morete izbrati prejemnika, shranjenega v imeniku, ali uporabljati načina <Prejšnje nastavitve>.
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Faks>. Zaslon <Domov>
3
Na zaslonu z osnovnimi funkcijami faksa pritisnite <Prejšnje nastavitve>. Zaslon z osnovnimi nastavitvami faksa
4
Izberite dnevnik, ki ga želite priklicati, in pritisnite <OK>.
Prejemnik in njegove nastavitve optičnega branja se določijo v skladu z izbranim dnevnikom.
Če uporabljate upravljanje osebnega preverjanja pristnosti, naprava prikliče nastavitve, ki jih je v preteklosti določil uporabnik, ki se prijavlja v napravo.
Priklicane nastavitve lahko pred začetkom pošiljanja spremenite.
5
Pritisnite  (Start).
Izvirniki se optično preberejo in pošiljanje se začne.
Če možnost <Nadzor Imenika z dostopnimi številkami> nastavite na <Da>, nastavitev ne morete priklicati iz pomnilnika.
Če katero koli vrsto naslova v razdelku <Omejitev novih naslovov> nastavite na <Da>, se trenutno shranjene predhodne nastavitve izbrišejo.
A141-06K