Poenostavljanje postopkov pošiljanja

Ločeno optično prebrane dokumente lahko pošljete skupaj. S priklicem prej uporabljanih nastavitev lahko poenostavite postopke pošiljanja.
A141-06H