Obvestilo

Logotip IPv6Ready

Protokolnemu skladu za ta izdelek je dodeljen logotip IPv6 Ready Logo Phase-2, ki ga je določil Forum IPv6.

Informacije o izdelku v skladu z zahtevami UREDBE KOMISIJE (EU) št. 801/2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1275/2008

Poraba energije izdelka v stanju omrežne pripravljenosti, če so žična omrežna vrata povezana in so aktivirana vsa brezžična omrežna vrata (če so na voljo hkrati).
Naziv modela
Poraba energije izdelka v stanju omrežne pripravljenosti
MF842Cdw
3,0 W ali manj
Zgornje vrednosti so dejanske vrednosti za eno napravo, izbrano arbitrarno, in so torej odvisne od vrednosti uporabljene naprave. Izbirna omrežna vrata niso povezana ali omogočena za merjenje.

Direktiva WEEE in direktiva o bateriji

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)
Ti simboli pomenijo, da tega izdelka skladno z Direktivo OEEO (2012/19/EU), Direktivo 2006/66/ES in/ali nacionalno zakonodajo, ki uvaja ti direktivi, ne smete odlagati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki.
Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, to v skladu z Direktivo pomeni, da je v tej bateriji ali akumulatorju prisotna težka kovina (Hg = živo srebro, Cd = kadmij, Pb = svinec), in sicer v koncentraciji, ki je nad relevantno mejno vrednostjo, določeno v Direktivi.
Ta izdelek je potrebno odnesti na izbrano zbirno mesto, t. j. pooblaščeno trgovino, kjer ob nakupu novega (podobnega) izdelka vrnete starega, ali na pooblaščeno zbirno mesto za ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme (EEO) ter baterij in akumulatorjev. Neustrezno ravnanje s to vrsto odpadkov lahko negativno vpliva na okolje in človeško zdravje zaradi potencialno nevarnih snovi, ki so pogosto povezane z EEO.
Vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka predstavlja pomemben prispevek k smotrni izrabi naravnih virov.
Za več informacij o ponovni uporabi tega izdelka se obrnite na lokalen mestni urad, pristojno službo za odpadke, predstavnika pooblaščenega programa za obdelavo odpadkov ali na lokalno komunalo. Lahko pa tudi obiščete našo spletno stran
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Okoljske informacije

Z zmanjševanjem vpliva na okolje privarčujete
Poraba energije in čas aktiviranja
Poraba električne energije naprave je odvisna od načina njene uporabe. Ta izdelek je zasnovan in nastavljen tako, da lahko zmanjšate stroške, povezane s porabo električne energije. Po zadnjem tiskanju preklopi na način pripravljenosti. Po potrebi je v tem načinu mogoče znova takoj tiskati. Če izdelka nekaj časa ne uporabljate, naprava preklopi v način manjše porabe.
V teh načinih naprava porabi manj energije (vati).
Če želite nastaviti daljši čas aktiviranja ali če želite popolnoma dezaktivirati način manjše porabe energije, upoštevajte, da naprava lahko preklopi na raven manjše porabe energije po daljšem času ali pa sploh ne preklopi.
Canon ne priporoča podaljševanja optimalnih časov aktiviranja, ki so privzeto nastavljeni.
Energy Star®
Progam Energy Star® je prostovoljni sistem promocije razvoja in nakupa energetsko učinkovitih modelov, ki zagotavljajo najmanjši vpliv na okolje.
Izdelki, ki izpolnjujejo najstrožje zahteve programa Energy Star®, povezane z okoljskimi koristi kot tudi s porabljeno količino energije, so ustrezno opremljeni z logotipom programa Energy Star®.
Vrste papirja
Ta izdelek omogoča tiskanje tako na recikliran kot tudi na nerecikliran papir (v skladu s shemo okoljskega upravljanja), kar je v skladu s standardom EN12281 ali podobnim standardom kakovosti. Poleg tega lahko podpira tiskanje na medije, ki so težki največ 64 g/m2.
Zaradi lažjega papirja se zmanjša poraba sredstev in manjši je tudi vpliv na okolje pri potrebah tiskanja.
Obojestransko tiskanje (samo standardni izdelki za obojestransko tiskanje)
Zmogljivost obojestranskega tiskanja omogoča samodejno tiskanje na obe strani lista, zato je zaradi manjše porabe papirja manjša tudi poraba dragocenih virov.
Funkcija obojestranskega tiskanja je bila samodejno omogočena med nastavitvijo in namestitvijo gonilnika, zato Canon toplo priporoča, da te funkcije ne onemogočite. Z dosledno uporabo funkcije obojestranskega tiskanja v tem izdelku lahko vedno zmanjšate vpliv na okolje pri svojem delu.

Odlaganje rabljenih kartuš s tonerjem

Za zaščito okolja in učinkovitejšo uporabo virov Canon spodbuja vračilo in recikliranje uporabljenih kartuš. Prosimo, sodelujte v programu vračila kartuš s tonerjem (vnovična uporaba virov). Za podrobnosti o vnovični uporabi virov obiščite spletno mesto družbe Canon:
global.canon/ctc
Pri odmetavanju kartuš jih zapakirajte v originalno embalažo, da preprečite razpršitev tonerja, in jih odvrzite v skladu z navodili lokalnih pristojnih organov.

Blagovne znamke

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
Adobe, Acrobat in Reader so registrirane blagovne znamke družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X in Safari so blagovne znamke družbe Apple Inc.
Google Chrome, Chrome OS, Chromebook in Android so blagovne znamke družbe Google LLC.
Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org).
All rights reserved.
Java je zaščitena blagovna znamka družbe Oracle in/ali njenih lastniško povezanih podjetij.
Adobe, PostScript in logotip PostScript so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali v drugih državah.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Logotip PDF je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in drugih državah.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.
McAfee in logotip McAfee sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamke družbe McAfee LLC v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so lastnina njihovih ustreznih lastnikov. Copyright © 2018 McAfee LLC
Vsa trgovska imena in imena proizvodov, ki se pojavljajo v tem dokumentu, so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke njihovih lastnikov.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Zavrnitev odgovornosti

Informacije v tem dokumentu lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
CANON INC. NE DAJE NOBENIH GARANCIJ GLEDE TEGA PRIROČNIKA, PA NAJ BODO IZRECNE ALI NAKAZANE, RAZEN KOT JE NAVEDENO V TEM DOKUMENTU, KAR VKLJUČUJE TUDI GARANCIJE ZA TRŽNOST, PRODAJNOST, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN ALI KRŠENJE PRAVIC IZ PATENTOV, VENDAR NI OMEJENO NANJE. CANON INC. NI ODGOVOREN ZA NOBENO NEPOSREDNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO OZ. STROŠKE, NASTALE PRI UPORABI TEGA PRIROČNIKA.
Če priročnika ne morete odpreti v obliki zapisa PDF, s spletnega mesta družbe Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/) prenesite Adobe Acrobat Reader.

Avtorske pravice

Nepooblaščeno kopiranje vsebine tega dokumenta v celoti ali deloma je prepovedano.
V_230207
A141-006