Uvod

To poglavje vključuje navodila za uporabo priročnika Navodila za uporabo, izjave o zavrnitvi odgovornosti, podatke o avtorskih pravicah in druge pomembne informacije za uporabnike. Po potrebi preberite to poglavje.

O navodilih za stroj

V tem razdelku so opisani različni priročniki, v katerih najdete navodila za uporabo priročnika Navodila za uporabo (ta priročnik) in funkcij naprave ter postopkov upravljanja.

Zavrnitve odgovornosti in avtorske pravice

V tem poglavju je zavrnitev odgovornosti in informacije o avtorskih pravicah.
A141-000