Inicializacija vseh podatkov/nastavitev

Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniško privzete nastavitve. Vsi podatki, ki ostanejo v prostoru za shranjevanje, so prepisani s podatki z vrednostjo 0 (null), kar preprečuje iztekanje zaupnih podatkov pri zamenjavi ali odlaganju pomnilnika ali prostora za shranjevanje oziroma odlaganju ali ponovni uporabi naprave. Za inicializacijo so potrebne skrbniške pravice.
Pred inicializacijo se prepričajte, da noben dokument ni v obdelavi oz. da noben dokument ne čaka na obdelavo. Ti dokumenti bodo izbrisani, ko se inicializacija izvede.
Med inicializacijo naprave ne izklopite. V nasprotnem primeru lahko pride do napak v pomnilniku naprave.
Inicializacija lahko traja 30 minut ali več. Med inicializacijo naprave ni mogoče uporabljati.
Pred izvedbo inicializacije
Varnostno kopirajte pomembne podatke ali jih izvozite kot datoteko.
Informacije o nastavitvah naprave Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
Podatki o preverjanju pristnosti uporabnikov, registrirani v lokalni napravi za upravljanje osebnega preverjanja pristnosti Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi
Če uporabljate geslo za zaščito nastavitev varnostnega pravilnika
Če želite inicializirati nastavitve naprave, morate vnesti geslo. Zaščita nastavitev varnostnega pravilnika z geslom
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Nastavitve kontrole>  <Kontrola podatkov>  <Inicializacija vseh podatkov/nastavitev>.
3
Pritisnite <Da>.
Izvede se inicializacija. Ko se postopek konča, se naprava znova zažene in natisne se poročilo o inicializaciji vseh podatkov/nastavitvah.
Če se prikaže sporočilo <Za to napravo velja varnostna politika. Za izvedbo opravila vpišite varnostno geslo administratorja.>, mora skrbnik za varnost vnesti geslo. Za več informacij se obrnite na skrbnika za varnost. Uveljavljanje varnostnega pravilnika v napravi
Čeprav je podatke dnevnika opravil mogoče izbrisati z inicializacijo vseh podatkov/nastavitev, se rezultat tiskanja poročila o inicializaciji vseh podatkov/nastavitev zabeleži v dnevniku tiskanja. Preverjanje stanja in zgodovine tiskanja
Prav tako je mogoče posamezno izbrati nekatere nastavitve naprave in jih obnoviti na tovarniško privzete vrednosti. Nastavitve/Registracija
A141-0EU