Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah

Podatke v napravi, kot so cilji imenika, podatki o nastavitvah za uporabnike in različne vrednosti nastavitev, je mogoče izvoziti in shraniti v računalniku. Izvožene podatke je mogoče tudi iz računalnika uvoziti v napravo. Podatke, izvožene iz naprave, je mogoče uvoziti v druge Canonove večnamenske tiskalnike, s čimer lahko nastavitve preprosto konfigurirate v novi napravi, ko na primer kupite nadomestno napravo. Če želite več informacij o elementih nastavitev, ki jih je mogoče uvoziti, glejte Nastavitve/Registracija. Pri uvozu ali izvozu lahko določite, ali želite uvoziti ali izvoziti vse podatke v napravi ali samo določene podatke.
Določite skrbnika za upravljanje funkcij
Določite skrbnika s skrbniškimi pravicami za uvažanje/izvažanje podatkov. Pri uvozu podatkov se podatki imenika, uporabniške in omrežne nastavitve ter drugi podatki prepišejo, zaradi česar nekatere funkcije morda ne delujejo pravilno ali lahko pride do težav pri delovanju naprave. Pri uvozu podatkov bodite previdni.
Naprave ne izklopite, dokler se uvoz ali izvoz ne konča
Postopek lahko traja več minut. Naprave ne izklopite, dokler se postopek ne konča. V nasprotnem primeru lahko pride do izgube podatkov ali nepravilnega delovanja naprave.
Med uvažanjem/izvažanjem podatkov ni mogoče izvajati teh funkcij/postopkov:
Pošiljanje opravil
Posredovanje opravil
Opravila faksov/i-faksov
Poročanje o tiskalnih opravilih
Optično branje in shranjevanje v omrežju/na pomnilniškem mediju (med optičnim branjem ali shranjevanjem)
Posamezno uvažanje/posamezno izvažanje
Uvažanje/izvažanje iz programske opreme za upravljanje imenikov
Paketno uvažanje/paketno izvažanje
Uvažanje/izvažanje osebnega gumba/skupnega gumba
Posodobitev za funkcijo registriranja/posodobitve programske opreme
Sinhroniziranje nastavitev po meri*
Uporaba na zaslonu na dotik
Uporaba prek vmesnika Daljinski UI
Uporaba oddaljenega imenika
Preklop naprave v način pripravljenosti
* Če se nastavitve sinhronizirajo (vključno s tem, ko je sinhronizacija zaustavljena/ko poteka zaustavitev), se zaustavi postopek sinhronizacije podatkov, povezanih s prilagojenimi vrednostmi nastavitve, in podatkov o upravljanju skupin.
Uvažanje/izvažanje podatkov ni mogoče med izvajanjem teh funkcij/postopkov:
Pošiljanje opravil
Posredovanje opravil
Opravila faksov/i-faksov
Poročanje o tiskalnih opravilih
Optično branje in shranjevanje v omrežju/na pomnilniškem mediju (med optičnim branjem ali shranjevanjem)
Posamezno uvažanje/posamezno izvažanje
Uvažanje/izvažanje iz programske opreme za upravljanje imenikov
Paketno uvažanje/paketno izvažanje
Uvažanje/izvažanje osebnega gumba/skupnega gumba
Posodobitev za funkcijo registriranja/posodobitve programske opreme
Sinhroniziranje nastavitev po meri*
Uporaba oddaljenega imenika
Izklop naprave
Prikaz kode o napaki
* Če se nastavitve sinhronizirajo (vključno s tem, ko je sinhronizacija zaustavljena/ko poteka zaustavitev), ni mogoče uvoziti/izvoziti podatkov, povezanih s prilagojenimi vrednostmi nastavitve, in podatkov o upravljanju skupin.
Ne uvažajte ali izvažajte v različnih jezikih prikaza
Če se jezik prikaza naprave, iz katere se izvaža, razlikuje od jezika prikaza naprave, v katero se uvaža, se vrednosti nastavitev lahko okvarijo, lahko pride do okvare naprave.
Izvoženih datotek ne urejajte.
Ne odpirajte in urejajte izvoženih datotek XML, saj lahko pride do okvare naprave.
Pri uvozu v Canonov večnamenski tiskalnik, ki ni ta naprava
Nekatere nastavitve se morda ne bodo uvozile. Nastavitve/Registracija
Če uporabljate geslo za zaščito nastavitev varnostnega pravilnika
Nastavitve varnostnega pravilnika lahko uvozite le, če se geslo za nastavitev varnostnega pravilnika v izvozni napravi ujema z geslom v uvozni napravi ali če za uvozno napravo ni bilo nastavljeno nobeno geslo. Če v uvozni napravi ni bilo nastavljeno nobeno geslo, se za uvozno napravo nastavi geslo, konfigurirano za izvozno napravo.
Pri sinhronizaciji nastavitev po meri
Če se začne sinhronizacija nastavitev po meri (odjemalec), sta uvoz in izvoz podatkov, vključenih v sinhronizacijo (vključno z imenikom), omejena. Če želite več informacij o sinhronizaciji nastavitev po meri, glejte Sinhronizacija nastavitev za več Canonovih večnamenskih tiskalnikov. Če želite informacije o podatkih, vključenih v sinhronizacijo nastavitev po meri, glejte Seznam elementov, ki jih je mogoče prilagoditi. Če želite informacije o pogojih in omejitvah pri uvažanju in izvažanju med sinhronizacijo nastavitev po meri, glejte Pogoji za odstranitev omejitev glede uvoza/izvoza nastavitev in drugih elementov.

Uvoz podatkov po začetku sinhronizacije nastavitev po meri (odjemalec)

Uporabite spodnji postopek za uvoz podatkov in nato sinhronizirajte podatke.
1
V odjemalski napravi ustavite sinhronizacijo nastavitev po meri. Zagon sinhronizacije nastavitev
2
Če želite uvoziti podatke za obstoječe uporabnike/skupine, varnostno kopirajte podatke in izbrišite podatke za uporabnike/skupine, ki bodo uvoženi iz strežniške naprave.
Če želite informacije o postopku, preberite priročnike naprave s funkcijo strežnika.
3
Uvozite podatke, ki jih želite dodati v odjemalsko napravo, v kateri je ustavljena sinhronizacija.
4
Odjemalsko napravo sinhronizirajte s strežniško napravo.

Pogoji za odstranitev omejitev glede uvoza/izvoza nastavitev in drugih elementov

Uvoz/izvoz je omogočen, če so za spodaj opisane elemente izpolnjeni ustrezni pogoji.
Paketno uvažanje/paketno izvažanje
Izvoz
Uvozi
Personal Setting Information
Na voljo samo, če sta izpolnjena oba pogoja in
Ni na voljo
User Group Address List
Na voljo samo, če sta izpolnjena oba pogoja in
Ni na voljo
Posamezno uvažanje/posamezno izvažanje
Izvoz
Uvozi
Personal Setting Information (vse)
Na voljo samo, če sta izpolnjena oba pogoja in
Na voljo samo, če je izpolnjen pogoj
User Group Address List (vse)
Na voljo samo, če sta izpolnjena oba pogoja in
Na voljo samo, če je izpolnjen pogoj
User Group Address List 01 do User Group Address List 20
Ni na voljo (ni funkcije za izvoz posameznih imenikov)
Na voljo samo, če je izpolnjen pogoj
:
Izvesti je mogoče samo 15 minut po uspešni pripravi izvoza uporabniških podatkov med sinhronizacijo nastavitev po meri (strežnik).
:
Izvesti je mogoče samo, če je cilj povezave strežniške/odjemalske naprave »localhost:8443«.
Če želite informacije o postopku priprave izvoza uporabniških podatkov, preberite priročnike naprave s funkcijo strežnika. Navodila za uvoz seznama naslovov najdete v razdelku Uvoz posameznih nastavitev.
A141-0E4