Omejitev komunikacije s požarnimi zidovi

Če filtriranje paketov konfigurirate tako, da omogočite komunikacijo samo z napravami z določenim naslovom IP ali MAC, lahko zmanjšate tveganje nepooblaščenega dostopa zunanjih tretjih oseb. Te nastavitve je mogoče konfigurirati samo s skrbniškimi pravicami ali pravicami skrbnika omrežja.
A141-0AW