Določanje naslovov IP v nastavitvah požarnega zidu

Komunikacijo z napravo z določenim naslovom IP lahko dovolite ali zavrnete. Ko konfigurirate naslove IP v nastavitvah požarnega zidu, lahko preverite rezultate v dnevniku blokiranih zahtev za komunikacijo. Ko določite nastavitve požarnega zidu, lahko tudi dovolite ali zavrnete komunikacije prek protokola ICMP, na primer ukaze PING in drugo.
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve požarne stene>.
3
Pritisnite <Filter IPv4 naslova> ali <Filter IPv6 naslova>.
Izberite nastavitev filtrov, ki ustreza naslovu IP, nastavljenem v napravi.
4
Izberite <Izhodni filter> ali <Vhodni filter>.
Če želite omejiti podatke, poslane iz naprave v računalnik, izberite <Izhodni filter>.
Če želite omejiti podatke, prejete iz računalnika, izberite <Vhodni filter>.
Če želite omejiti podatkovno komunikacijo, vendar želite dovoliti samo komunikacije prek protokola ICMP, kot so ukazi PING in drugo, možnost <Vedno omogoči pošiljanje/sprejemanje z ICMP> nastavite na <Da>.
5
Možnost <Uporabi filter> nastavite na <Da>, izberite <Privzeta politika>, nato pritisnite <Registracija>.
Za možnost <Privzeta politika> izberite <Zavrni>, če želite v naslednjem koraku omogočiti komunikacijo samo z napravami z naslovom IP, določenim v možnosti <Naslovi z izjemo>, ali izberite <Omogoči>, če želite zavrniti komunikacijo z njimi.
Če je izbrana možnost <Zavrni> za možnost <Privzeta politika>, se omejitve ne uporabljajo za pošiljanje na naslove za večvrstno oddajanje ali oddajanje.
6
Nastavite izjeme naslovov.
Če uporabljate IPv4
Če uporabljate IPv6
Določite naslove IP kot izjeme za možnost <Privzeta politika>, izbrano v prejšnjem koraku. Izberite enega od načinov vnosa, opisanih spodaj.
<En naslov>
Vnesite en naslov IP kot izjemo. Če uporabljate IPv6, pritisnite <Naslov>, da prikažete zaslon za vnos.
<Razpon naslova>
Določite obseg naslovov IP. Vnesite ločena naslova za <Prvi naslov> in <Zadnji naslov>. Naslovov IPv6 ni mogoče vnesti.
<Naslov predpone>
Določite obseg naslovov IP s predpono (naslov omrežja). Vnesite naslov omrežja za <Naslov> in določite dolžino naslova omrežja v možnosti <Dolžina predpone>.
Nastavitev naslovov za izjemo za oddajni filter/sprejemni filter
1
Izberite način vnosa naslovov IP in vnesite izjeme naslovov.
2
Pritisnite <Naprej>.
3
Po potrebi nastavite številko vrat in pritisnite <OK>.
Izberite, ali je treba določiti številko vrat. Konfigurirate lahko podrobne omejitve komunikacije, tako da za izjemo naslova določite številko vrat.
<Ne izberite>
Nastavitev izjeme naslova se uporablja za vso komunikacijo, prejeto z določenega naslova IP.
<Izberi>
Nastavitev izjeme naslova se uporablja samo za komunikacijo, prejeto z določenega naslova IP z izbrano številko vrat. Pritisnite <Dodaj>, vnesite številko vrat in pritisnite <OK>. Registrirate lahko do 50 vrat na eno izjemo naslova za IPv4/IPv6.
Urejanje izjeme naslova
Na zaslonu, prikazanem v 5. koraku, izberite izjemo naslova, ki ga želite urediti, in pritisnite <Sprememba>, da se odpre zaslon za urejanje.
7
Pritisnite <OK>.
8
Pritisnite  (Nastavit./Registr.)  (Nastavit./Registr.) <Upor. sprem .nast.>  <Da>.
Preverjanje blokirane zahteve za komunikacijo v dnevniku
Zadnjih 100 komunikacij, ki jih je blokiral požarni zid, je mogoče prikazati v  (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve požarne stene>  <Dnevnik blok. IP naslova>. Zgodovino blokiranih komunikacij je mogoče v obliki CSV izvoziti v oddaljenem uporabniškem vmesniku. Izvoz dnevnika kot datoteko
Če je možnost <Privzeta politika> nastavljena na <Zavrni>, zgodovina komunikacij, ki jih blokira požarni zid, ni prikazana v <Dnevnik blok. IP naslova>.
A141-0AX