Nastavitev načrtovanih posodobitev

Stroj lahko nastavite na redno preverjanje novih različic programske strojne opreme in samodejno posodabljanje programske strojne opreme stroja.
To lahko izvede samo uporabnik z zahtevanimi pravicami.
Če se prenos vdelane programske opreme ne konča ali če se prenesena vdelana programska oprema ne uporabi, načrtovane posodobitve ne morete opraviti.
1
Zaženite vmesnik Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon oddaljenega uporabniškega vmesnika
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Kliknite [Scheduled Update Settings] [Edit...].
5
Izberite potrditveno polje za [Enable scheduled update settings] in konfigurirajte potrebne nastavitve.
[Update Schedule]
[Confirm]
Izberite cikel ([Biweekly] ali [Weekly], dan ([Sun]–[Sat]) in nato uro). Čas je zapisan v 24-urnem zapisu. Preverjanje strojne programske opreme lahko od izbranega časa do zaključka traja do 3 ure.
[Apply at]
Izberite uro uporabe prenesene vdelane programske opreme.
[E-Mail]
Vpišite naslov e-pošte administratorja. Prejemate lahko e-poštna sporočila glede stanja posodobitve, ki se pošlje iz strežnika za distribucijo.
[Comments]
Vpišite opombo, ki bo samodejno dodana e-pošti. Če vpišete ime modela, lahko preverite, na katero napravo oz. stanje naprave se e-pošta nanaša.
Če predhodno prenesena strojna programska oprema pri načrtovani posodobitvi ni bila vzpostavljena, naslednja posodobitev ne bo izvedena.
Če nastavite načrtovano posodobitev, se vdelana programska oprema po prenosu iz strežnika za distribucijo uporabi ob določenem času. Ko se uporabi, se naprava samodejno znova zažene.
6
Kliknite [Set].
A141-0EA