Zagon oddaljenega uporabniškega vmesnika

Če želite zagnati vmesnik Daljinski UI, v brskalniku vnesite naslov IP naprave. Preden to naredite, preverite naslov IP, konfiguriran za napravo. Nastavitev naslova IP
Zaradi varnosti se ni mogoče prijaviti v vmesnik Daljinski UI s privzetim geslom (7654321) za skrbnika. Prijavite se v vmesnik Daljinski UI po tem, ko na nadzorni plošči spremenite geslo za skrbnika.
 (Nastavit./Registr.) <Nastavitve kontrole> <Kontrola uporabnikov> <Upravljanje overovitve> <Registracija/Sprememba uporabnika overovitve> spremenite geslo za »Administrator«
Gesla ne pozabite. Če pozabite geslo, se obrnite na prodajalca ali servis.
Če sta naprava in strežnik imenika Active Directory nastavljena kot napravi za preverjanje pristnosti uporabnika (Konfiguriranje načinov prijave uporabnikov in naprav za preverjanje pristnosti), se mora nastavitev ure strežnika imenika Active Directory ujemati z nastavitvijo v napravi.
Uporaba šifriranja TLS za komunikacijo
Če želite šifrirati komunikacijo z vmesnikom Daljinski UI, konfigurirajte ključ in potrdilo za TLS (Konfiguracija ključa in potrdila za TLS), odprite nastavitev <Nastavitve daljinskega UI> (<Nastavitve daljinskega UI>) in možnost <Uporabi TLS> nastavite na <Da>, nato napravo izklopite in jo znova vklopite.
Prijava v vmesnik Daljinski UI s privzetim geslom za skrbnika
Prav tako lahko omogočite prijavo v vmesnik Daljinski UI s privzetim geslom za skrbnika. ( (Nastavit./Registr.) <Nastavitve kontrole> <Nastavitve zaščite> <Nastavitve overovitve/gesla> <Nastavitve gesla> <Omogoči uporabo privzetega gesla za daljinski dostop> <Da>)

Zagon oddaljenega uporabniškega vmesnika

1
Odprite spletni brskalnik.
2
Vnesite naslov IP naprave in pritisnite tipko [ENTER] na tipkovnici računalnika.
V polje za vnos naslova vnesite »http://<naslov IP naprave/>«.
Če uporabljate naslov IPv6, naslov IP dodajte v oglate oklepaje ([ ]) (primer: http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Če se vmesnik Daljinski UI ne zažene
Če zaslon za prijavo ni prikazan v 3. koraku tega postopka, izbrišite predpomnilnik brskalnika in znova vnesite naslov IP.
Če se prikaže obvestilo glede varnosti
Če je komunikacija z vmesnikom Daljinski UI šifrirana, se morda prikaže opozorilo. Če ni težav s potrdilom ali nastavitvami za TLS, lahko še naprej uporabljate brskalnik.
3
Prijavite se v Remote UI (oddaljeni uporabniški vmesnik).
Vnesite registrirana uporabniško ime in geslo v [User Name] in [Password], izberite cilj za prijavo v [Login Destination] in kliknite [Log In].
Če je prikazana možnost [Log In (Guest)], lahko neregistrirani uporabniki kliknejo ta gumb in se prijavijo kot splošni uporabniki.
Pri nekaterih nastavitvah preverjanja pristnosti uporabnika vmesnik Daljinski UI morda preskoči zaslon za prijavo in neposredno prikaže glavni zaslon (stran portala). Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Če je omogočeno dvojno preverjanje pristnosti
4
Preverite, ali je prikazana stran portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Če napravo uporabljate s portalom Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik), v brskalniku ne uporabite gumba [Back]. Stran se morda ne bo spremenila pravilno, če uporabite gumb [Back].

Nastavitev trajanja časovne omejitve po prijavi v oddaljeni uporabniški vmesnik

Če se v določenem obdobju po prijavi v oddaljeni uporabniški vmesnik ne izvede nobeno dejanje, je uporabnik samodejno odjavljen. Nastavite lahko čas, po katerem je uporabnik odjavljen.
Zaženite oddaljeni uporabniški vmesnik [Settings/Registration] [Network Settings] [Session Settings] [Timeout After Logging in to Remote UI] nastavite trajanje časovne omejitve po prijavi [OK]

Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)

Ko se prijavite v vmesnik Daljinski UI, je prikazana stran portala, prikazana spodaj. V tem razdelku so opisani elementi, ki so prikazani na strani portala, in osnovni postopki.
Nekateri elementi prikaza in funkcije so na voljo samo, če se prijavite s skrbniškimi pravicami.
Če vmesnik Daljinski UI hkrati uporablja več uporabnikov ali če se nadzorna plošča naprave uporablja istočasno z vmesnikom Daljinski UI, se uporabi zadnje izvedeno dejanje.

Podatki o napravi

Prikazani so trenutno stanje naprave in podatki o napakah, potrošnem materialu ipd.

Jezik prikaza

Preklopite lahko jezik, ki je prikazan na zaslonu vmesnika Daljinski UI.

[Log Out]

Odjavite se iz vmesnika Daljinski UI in se vrnete na stran za prijavo.

[E-Mail to System Manager]

Ustvarite e-poštno sporočilo, ki ga želite poslati skrbniku. E-poštni naslov skrbnika je mogoče nastaviti v [Settings/Registration]  [User Management]  [System Manager/Contact Person Information Settings].

[Status Monitor/Cancel]

Preverite lahko stanje opravil ali prekličete obdelavo. Prav tako lahko preverite podrobne podatke o količini preostalega tonerja in papirja ter drugo. Preverjanje stanja in dnevnikov

[Settings/Registration]

Spremenite lahko nastavitve naprave. Podrobnosti nastavitve lahko shranite v računalniku ali jih iz računalnika uvozite v napravo. Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
Večino nastavitev naprave lahko spremenite na nadzorni plošči ali prek vmesnika Daljinski UI, nekatere nastavitve pa je mogoče spremeniti samo na nadzorni plošči ali prek vmesnika.

[Basic Tools]

Tiskate lahko na primer dokumente ali registrirate/urejate cilje.
Upravljanje shranjenih datotek
Neposredno tiskanje datotek, ne da bi jih odprli
Registriranje ciljev prek vmesnika Daljinski UI

[Management Tools]

Upravljate lahko elemente, kot so na primer aplikacije AddOn ali informacije o uporabniških nastavitvah (Brisanje podatkov o nastavitvah za uporabnike).

[Portal Display Settings]

Spremenite lahko vrstni red prikaza gumbov [Basic Tools] in [Management Tools] na strani portala.

Sporočila/podpora

Prikazani so sporočila skrbnika in povezave do podatkov o podpori za napravo. Prikaz sporočil skrbnika
Če želite trenutno stran posodobiti z najnovejšimi podatki, kliknite .
A141-0CK