Sinhronizacija nastavitev za več Canonovih večnamenskih tiskalnikov

Sinhronizirate lahko prilagojene podatke več Canonovih večnamenskih tiskalnikov v omrežju. Tako je mogoče imenik, osebni gumb/skupni gumb in drugo, kar je določeno in registrirano v eni napravi, uporabljati v drugih napravah, ki so sinhronizirane. Če želite informacije o elementih, ki so del sinhronizacije, glejte Seznam elementov, ki jih je mogoče prilagoditi
Strežniška/odjemalska naprava
Stroj-klient
Stroj-klient
Ta naprava nima strežniške funkcije. Deluje kot odjemalska naprava.
Strežniško funkcijo omogočite v napravi s strežniško funkcijo in povežite to napravo kot odjemalsko napravo.
Sinhronizirati je mogoče do 10 naprav, vključno s strežniško napravo.
Sinhronizirane vrednosti morda niso prikazane, odvisno od izbirne opreme in konfiguracije naprave.
Strežniško napravo je mogoče uporabljati kot strežniško napravo, ki ne sinhronizira svojih podatkov, ali kot strežniško in odjemalsko napravo (strežniška/odjemalska naprava).
Če v strežniški napravi ne zaženete odjemalskih funkcij, podatki, določeni v strežniški napravi, ne bodo prikazani v odjemalski napravi.

Postopek za sinhronizacijo

Določite sinhronizacijo, kot je prikazano spodaj.
Začetno preverjanje
Ali sta napravi za sinhronizacijo pravilno povezani v omrežje?
Izvoz podatkov o uporabnikih
Priporočamo, da izvozite podatke o uporabnikih in tako ustvarite varnostno kopijo. Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
Določanje nastavitev strežniške naprave
Zaženite sinhronizacijo v strežniški napravi. Če želite informacije o postopku, preberite priročnike naprave s funkcijo strežnika.
Določanje podrobnih nastavitev sinhronizacije
Določite podrobne nastavitve sinhronizacije v strežniški napravi. Če želite informacije o postopku, preberite priročnike naprave s funkcijo strežnika.
Zagon sinhronizacije
Določite cilj povezave v odjemalskih napravah in zaženite sinhronizacijo. Zagon sinhronizacije nastavitev
Preverjanje sinhronizacije
Preverite podrobne nastavitve sinhronizacije, registrirane uporabnike in povezane naprave v strežniški napravi. Če želite informacije o postopku, preberite priročnike naprave s funkcijo strežnika.
Če želite po zagonu sinhronizacije spremeniti obseg deljenja z drugimi in drugo, izklopite vse odjemalske naprave, spremenite nastavitve v strežniški napravi in znova vklopite vse odjemalske naprave.
Sinhronizacija se začne, ko se odjemalske naprave znova zaženejo.
Ko se odjemalska naprava zažene in poveže s strežniško napravo, se podatki o uporabnikih, registrirani v strežniški napravi in odjemalski napravi, prepišejo s podatki o uporabnikih v strežniški napravi, podatki o uporabnikih v odjemalski napravi pa se izbrišejo. Če želite uporabiti podatke o uporabnikih v odjemalski napravi, s katero se želite povezati, pred zagonom odjemalske naprave izbrišite ustrezne podatke iz strežniške naprave prek <Delete User Data> v <Synchronize Custom Settings (Server)>.
Če za istega uporabnika obstajajo različni podatki v več zaporedoma zagnanih odjemalskih napravah, se za sinhronizacijo uporabijo podatki o uporabnikih v odjemalski napravi, ki se je prva povezala s strežnikom.
: Podatki o uporabniku 1
: Drugi podatki o uporabniku 1
: Podatki o uporabniku 2
: Podatki o uporabniku 3
Podatki o uporabnikih odjemalske naprave A
Prva odjemalska naprava, ki se je povezala s strežnikom.
Ima registrirane podatke o uporabniku 1 in uporabniku 2.
Podatki o uporabnikih odjemalske naprave B
Ima registrirane druge podatke o uporabniku 1 in podatke o uporabniku 3.
Podatki o uporabniku, registrirani v strežniški napravi
Podatki o uporabniku 1, registrirani v strežniški napravi, se sinhronizirajo s podatki odjemalske naprave A.
Če pride po zagonu sinhronizacije do težave v strežniški ali odjemalski napravi, se podatki za obseg deljenja z drugimi, za katere je v napravi s težavo nastavljeno [Device-Specific (Not Shared)], povrnejo na privzete nastavitve in se ne obnovijo.
Če želite z napravami sinhronizirati nastavitve po meri, morajo biti nastavitve preverjanja pristnosti naprave in nastavitve upravljanja skupin enake. Če želite informacije o določanju istih nastavitev preverjanja pristnosti, glejte navodila za način uporabe prijave. Za nastavitve upravljanja skupin je priporočljivo, da se nastavitve v eni napravi izvozijo in uvozijo v druge naprave. Če za upravljanje skupin uporabljate ID-je oddelkov, za vsako napravo nastavite iste ID-je oddelkov.
Če želite sinhronizirati podatke glede omrežnih mest za komplete ključev, mora biti vrstni red registriranja omrežnih mest isti v vseh napravah.
Če je naprava, ki jo uporabljate, starejše različice, se registrirane bližnjice in kompleti ključev morda ne bodo sinhronizirali.
Med sinhronizacijo nastavitev po meri je možnost <Ukrep ob doseženem najv. štev. uporabnikov> tako za odjemalski računalnik kot tudi strežnik nastavljena na <Izbris najstarejših uporabniških nastavitev> in je ni mogoče spremeniti.
Če se začne sinhronizacija nastavitev po meri (odjemalec), podatkov, vključenih v sinhronizacijo (vključno z imenikom), ni mogoče uvoziti ali izvoziti. Če želite informacije o uvozu/izvozu podatkov o nastavitvah, glejte Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah. Če želite informacije o podatkih, vključenih v sinhronizacijo nastavitev po meri, glejte Seznam elementov, ki jih je mogoče prilagoditi.
A141-0EK