Upravljanje tiskanja ali optičnega branja na daljavo v računalniku z ID-ji oddelkov

Z upravljanjem ID-jev oddelkov lahko upravljate tiskanje in optično branje v računalniku (Uporaba računalnika za optično branje (Oddaljeno optično branje) (Windows)). To funkcijo uporabite, če želite povečati varnost ali spremljati število natisnjenih strani.
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Kontrolna ID oddelka>.
3
Izberite <Ne> za funkcije, ki jih želite upravljati, nato pritisnite <OK>.
Če izberete <Ne>, je treba pri izvajanju ustreznega opravila vnesti ID oddelka.
A141-0AK