Spreminjanje ID-ja in kode PIN skrbnika sistema

Če omogočite upravljanje ID-jev oddelkov, morate nastaviti ID-je oddelkov, preden se lahko uporabniki prijavijo. ID in koda PIN skrbnika sistema sta privzeto nastavljena na »7654321«, vendar priporočamo, da ju zaradi varnosti spremenite. Če ju želite spremeniti, uporabite spodnji postopek.
Kode PIN skrbnika sistema ne pozabite. Če pozabite kodo PIN sistemskega skrbnika, se obrnite na prodajalca ali servis.
Ta nastavitev ni privzeta nastavitev za skrbnika preverjanja pristnosti uporabnikov. Če želite določiti to nastavitev za uporabnika s skrbniškimi pravicami v preverjanju pristnosti uporabnikov, možnost [Select Role to Set:] nastavite na »Administrator« (Skrbnik). Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Nastavitve podatkov o upravitelju sistema>.
3
Naredite potrebne spremembe nastavitev za skrbnika sistema in pritisnite <OK>.
<Sistemska kontrolna ID>
Vnesite največ sedem števk za novi ID skrbnika sistema.
<Sistemska kontrolna PIN>
Vnesite največ sedem števk za novo kodo PIN skrbnika sistema in pritisnite <Potrditev>. Zaradi potrditve znova vnesite kodo PIN in pritisnite <OK>.
<Ime upravitelja sistema> / <E-poštni naslov> / <Kontaktna informacija> / <Opomba>
Po potrebi vnesite podatke o skrbniku.
ID-ja ali kode PIN skrbnika omrežja, ki vsebuje samo ničle, npr. »00« ali »0000000«, ni mogoče registrirati.
Tudi če vnesete manj kot sedem števk, se na začetek številke dodajo ničle in tako se nastavi sedemmestna številka.
Nastavite lahko, da je vnos sedmih števk za ID in kodo PIN skrbnika sistema obvezen. Za več informacij se obrnite na prodajalca ali servis.
A141-0AH