Tiskanje ob določenem času (Načrtovano tiskanje)

Nastavite lahko čas za začetek tiskanja, kar je uporabno pri tiskanju večjih količin dokumentov ponoči itd.
Za uporabo funkcije načrtovanega tiskanja je treba <Prisilno zadržanje> vnaprej nastaviti na <Izklj.>.
Za uporabo funkcije načrtovanega tiskanja je treba <Uporabi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> vnaprej nastaviti na <Izklj.>.
Načrtovana opravila tiskanja se izbrišejo, če je možnost <Uporabi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> nastavljena na <Vklj.>.

Pošiljanje dokumentov za načrtovano tiskanje iz računalnika

1
Odprite dokument in prikažite zaslon za tiskanje.
Za informacije o prikazu zaslona za tiskanje glejte pomoč za aplikacijo.
2
Izberite napravo in kliknite [Details] ali [Properties].
3
Izberite [Scheduled Print] v [Output Method] in kliknite [Yes].
4
Izberite [Print Start Time] in kliknite [OK].
5
Po potrebi konfigurirajte nastavitve tiskanja in kliknite [OK].
6
Kliknite [Print] ali [OK].
Dokument se pošlje v napravo.
Načrtovana tiskalna opravila se izvedejo v skladu s časom, določenim v napravi. Prepričajte se, da se čas, določen v napravi, ujema s časom, določenim v vašem računalniku.
Če je tiskalno opravilo načrtovano za več kot 24 ur vnaprej, se opravilo prekliče.
Na zaslonu gonilnika tiskalnika se določi čas začetka tiskanja med 0:00 in 23:59, vendar se čas obdeluje v formatu leto, mesec, dan, ura, minuta in sekunda (pri čemer so sekunde določene na 0).

Preverjanje načrtovanih tiskalnih opravil

1
Pritisnite <Izpis>. Zaslon <Domov>
2
Pritisnite <Načrtovan izpis> in preverite tiskalna opravila v čakalni vrsti.
Datum in čas načrtovanega tiskanja lahko preverite v <Načrtovano>.
Če želite izbrisati tiskalno opravilo, izberite dokument in pritisnite <Izbris opravila>.
Načrtovana tiskalna opravila se po tiskanju izbrišejo. Prav tako niso prikazana v <Izpisana opravila>.
A141-07K