Pošiljanje/shranjevanje večjega števila ločeno optično prebranih dokumentov kot sklop dokumentov (Job Build)

Če imate izvirnikov preveč, da bi jih lahko hkrati naložili v podajalnik, lahko izvirnike ločeno optično preberete in jih pošljete/shranite kot sklop dokumentov. Izvirnike, optično prebrane s podajalnikom in kopirnim steklom, lahko hkrati pošiljate/shranjujete.
1
Naložite prvi izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Skeniranje in oddaja>. Zaslon <Domov>
3
Na zaslonu z osnovnimi nastavitvami optičnega branja izberite prejemnika. Zaslon z osnovnimi nastavitvami optičnega branja
4
Po potrebi določite nastavitve optičnega branja. Osnovni postopki za optično branje originalov
5
Pritisnite <Opcije> <Priprava opravila>  <Zapri>.
6
Pritisnite  (Start), da optično preberete izvirnik.
Ko je optično branje končano, se prikaže zaslon, ki vas poziva, da optično preberete naslednji izvirnik.
Če vložite originale v dodajalec, odstranite originale z območja za odlaganje originalov takoj, ko je zaključeno skeniranje posameznega kompleta.
7
Položite naslednji izvirnik in pritisnite  (Start).
Ponavljajte ta korak, dokler niso optično prebrani vsi izvirniki.
Če želite spremeniti nastavitve optičnega branja, pritisnite <Sprememba nastavitev>.
Če želite skenirati enostranske ali dvostranske originale in jih shraniti kot dvostranske dokumente, razdelite originale v ločene sklope z enostranskimi in dvostranskimi dokumenti. Na primer, če prvi sklop vsebuje dvostranske izvirnike, nastavite način <2-stranski original>. Zatem morate ročno izbrati ali preklicati način <2-stranski original> za vsak sklop izvirnikov, ki jih optično berete, posebej.
V možnosti <Sprememba nastavitev> lahko uporabite spodaj navedene funkcije. Druge funkcije je treba nastaviti vnaprej, saj jih ni mogoče spremeniti med načinom Priprava opravila.
<Izbira barve>
<Velikost skeniranja>
<2-stranski original>
<Gostota>
<Tip originala>
8
Pritisnite <Začni oddajo>.
Vsi optično prebrani dokumenti so združeni in poslani/shranjeni določenemu prejemniku.
A141-08A