<Vzdrževanje>

Določite nastavitve za funkcijo naprave za samodejno čiščenje.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Čiščenje podajalnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>
Če se na originalih, optično prebranih prek podajalnika, ali na natisnjenem papirju pojavijo črte, izvedite <Čiščenje podajalnika>. Čiščenje podajalnika
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Čiščenje podajalnika>
<Start>
Da
Da
Ne
Ne

<Čiščenje tlačnega valja za fiksiranje>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>
Če je natisnjen papir umazan, izvedite <Čiščenje tlačnega valja za fiksiranje>.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Čiščenje tlačnega valja za fiksiranje>
Izbira papirja, <Start>.
Da
Da
Ne
Ne

<Metoda čiščenja območja skeniranja originala>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>
Začnite predvajati videoposnetek, ki kaže, kako očistiti kopirno steklo.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Metoda čiščenja območja skeniranja originala>
Prikaže način čiščenja
Da
Da
Ne
Ne

<Preverite način vzdrževanja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>
Za informacije o zamenjavi potrošnega materiala in odstranitvi zagozdenega papirja Si oglejte vzorčni videoposnetek.

<Način tiskanja z nizko porabo tonerja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>
Če ne pričakujete velike porabe rumenega tonerja, to možnost nastavite na <Vklj.> pred namestitvijo kartuše z rumenim tonerjem.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Način tiskanja z nizko porabo tonerja>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Ne
Ne
Settings/Registration Basic Information
Če to možnost nastavite na <Vklj.>, bo tiskanje morda počasnejše.

<Nadzor zaznane kondenzacije>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>
To nastavite, da začnete postopek odstranjevanja kondenzacije, če je ta zaznana v napravi. Če ta način nastavite na <Vklj.>, se samodejno izvede postopek za odstranitev kondenzacije.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nadzor zaznane kondenzacije>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Ne
Ne
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vklj.>:
<Opravila za omejitev pri zaznani kondenzaciji>: <Samo sprejeta opravila>, <Vsa opravila>
Tiskanje morda ne bo pravilno izvedeno med postopkom za odstranitev kondenzacije in bo papir prazen.
Če želite ohraniti delovanje postopka za odstranitev kondenzacije, ko je ta način nastavljen na <Vklj.>, mora biti napajanje naprave vklopljeno.
Tiskalna opravila, izvedena med postopkom za odstranitev kondenzacije, so omejena z nastavitvami <Opravila za omejitev pri zaznani kondenzaciji>.
<Samo sprejeta opravila>: Ne glede na nastavitve <Uporabite Faks Zaklenjeni spomin>/<Uporabi I-Faks Zaklenjeni spomin> se prejeti podatki faksov/i-faksov shranijo v pomnilniški sprejemni predal in jih med postopkom za odstranitev kondenzacije ni mogoče natisniti. Poročil, ki se samodejno izpišejo ob določeni uri, ni mogoče natisniti.
<Vsa opravila>: Med postopkom za odstranitev kondenzacije ni mogoče natisniti vseh podatkov za tiskanje.
Če izberete <Vklj.> in pritisnete <OK>, se odpre zaslon z vprašanjem, ali želite takoj izvesti postopek za odstranitev kondenzacije. Če želite takoj začeti postopek za odstranitev kondenzacije, pritisnite <Da>.
A141-0H2