<Nastavitve odlaganja papirja>

Določite nastavitve za izhod papirja, ki se uporabljajo za vse funkcije.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Job Separator Between Jobs>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve odlaganja papirja>
S to možnostjo lahko vstavite želeni papir na začetku vsakega opravila pri zaporednem tiskanju več opravil.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Ločevanje kompletov med postopki>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sprem.> (izberite vir papirja)
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Copies>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve odlaganja papirja>
Tako lahko vstavite določen papir vsakih nekaj kopij, da jih razdelite v skupine. Če to nastavite, je papir vstavljen, ko tiskate z možnostjo <Sortiranje (Zapor. str.)>, <Odlag. s premikom> ali <Spenjanje>.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Ločevanje postopkov med kopijami>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Kopije> (od 1 do 10 do 9999)
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sprem.> (izberite vir papirja)
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če uporabljate način Skupina (Iste strani), med skupinami kopij ne morete vstaviti listov za ločevanje opravil.
A141-0H8