XPS

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Varč. s papirjem>
<Vkl.>, <Izkl.>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Način ujemanja>
<Splošno>, <Perceptualno>, <Colorimetric>, <Živahna fotografija>, <Prenos profila>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Popr. foto. (samo barvno)>
<Photo Optimizer PRO>
<Vkl.>, <Izkl.>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Popr. rdečih oči>
<Popr. rdečih oči>: <Vkl.>, <Izkl.>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Stopnja popr. rdečih oči>*1: <Šibko>, <Standardno>, <Močno>
<Posvetlj. obraza>
<Posvetlj. obraza>: <Vkl.>, <Izkl.>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Stopnja posvetlj. obraza>*1: <Šibko>, <Standardno>, <Močno>
<Poltoni>
<Razpršitev napake (samo 600 dpi)>: <Vkl.>, <Izkl.>
<Tekst>: <Ločljivost>
, <Gradacija>
<Grafika>: <Ločljivost>
, <Gradacija>
<Slika>: <Ločljivost>
, <Gradacija>
Da
Da
Da
B
Settings for Printer Settings
<Komp. sivin>
<Tekst>: <Vkl.>, <Izkl.>
<Grafika>: <Da>, <Ne>
<Slika>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
B
Settings for Printer Settings
<Pretvorba sivin>*1
<Tekst>: <sRGB>, <NTSC>, <Enotni RGB>
<Grafika>: <sRGB>, <NTSC>, <Enotni RGB>
<Slika>: <sRGB>, <NTSC>, <Enotni RGB>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
*1 Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezna dodatna oprema na voljo za uporabo ali če je določena ustrezna nastavitev.
A141-0HY