<Tiskalnik>

Določite nastavitve za funkcije tiskalnika.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Izdelava poročila>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Za nastavitve naprave lahko natisnete poročila.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izdelava poročila>

<Nastavitve tiskalnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Izberite nastavitve tiskalnika.
Za dodatne informacije glejte Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavitev naprave (Tiskalnik PS/PCL/UFR II)).
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Upor. nastavitve>
<UFR II>
<PCL>
<PS>
<Obdelava slik>
<PDF>
<XPS>
<Pripomoček>

<Omejitev uporabe tiskalnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Če je ta nastavitev nastavljena na <Da>, lahko omejite opravila iz gonilnika tiskalnika.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Omejitev uporabe tiskalnika>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings for Printer Settings
Če je izbrana možnost <Da>:
<Izberite opravila za Omogoči>: <Rezervirana opravila>
Da
Ne
Da
C
Settings for Printer Settings

<PDL Izbira (Plug and Play)>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Izberite privzeti opisni jezik strani (PDL).
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<PDL Izbira (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>, <PS3>, <Faks>
Da
Ne
Da
C
Settings for Printer Settings

<Priorit. nast. goniln. tisk. za opravila z VN podstavkom>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Določite lahko, da imajo nastavitve gonilnika tiskalnika prednost pred nastavitvami papirja v tiskalniku pri tiskalnih opravilih, kjer je kot vir papirja izbran večnamenski pladenj.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Priorit. nast. goniln. tisk. za opravila z VN podstavkom>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vklj.>:
<Prioritiziraj samo tip papirja>: <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ko so izpolnjeni naslednji pogoji, lahko s pritiskom <Zač. spr. pap. v VN podstavku> na zaslonu za izbiro papirja <Kopiranje> in <Dostop v shr. datoteke> spremenite velikost/vrsto papirja, ki ga želite naložiti iz večnamenskega pladnja:
Če je na večnamenskem pladnju naložen papir
Če je ta nastavitev nastavljena na <Vklj.>
Če je <Privzete nastavitve večnam. podstavka> nastavljena na <Uporabi prednastavljeno>
Če se velikost papirja, določena v gonilniku tiskalnika, močno razlikuje od velikosti papirja, ki je nastavljena v večnamenskem pladnju, se prikaže sporočilo o napaki.

<Nastavitve gesla PS>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Določite lahko geslo, ki omejuje uporabo nadzornega ukaza, ki ga pripravi tiskalnik PS.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve gesla PS>
<SystemParams Password>, <StartJob Password>
Ne
Ne
Da
C
Settings for Printer Settings
<SystemParams Password> je geslo, ki omogoča spremembe v sistemskem parametru, <StartJob Password> pa je geslo, ki omogoča izvedbo operatorja startjob, exitserver. Za dodatne informacije preglejte specifikacije jezika PostScript.

<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Tiskalnik>
Nastavite lahko vir papirja, ki se uporablja za ukaz PCL5 PaperSource.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Način podajanja papirja pri uporabi emulacije PCL>
<Način 0>, <Način 1>, <Način 2>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če želite podrobnosti o nastavitvi, glejte Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavitev naprave (Tiskalnik PS/PCL/UFR II)).
A141-0HJ