<Nastavitev linije>

Določite nastavitve linije faksa.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Linija 1>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije> <Oddaja> <Faks nastavitve> <Nastavitev linije>
Določite nastavitve, na primer številko faksa in ime naprave za vsako linijo.
<Registr. številke telefona enote>
 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije> <Oddaja> <Faks nastavitve> <Nastavitev linije> <Linija 1>
Registrirate lahko številko faksa, ki bo na napravi uporabljena za faksiranje. Registrirana številka faksa se pri prejemniku faksa natisne na papir kot podatki pošiljatelja. Nastavitve linije za faks
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registr. številke telefona enote>
Vnesite telefonsko št. uporabnika
Da
Ne
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Registracija imena enote>
 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije> <Oddaja> <Faks nastavitve> <Nastavitev linije> <Linija 1>
Kot ime naprave lahko registrirate ime svojega podjetja ali oddelka. Registrirano ime se pri prejemniku natisne na papir kot podatki pošiljatelja, ko pošljete faks. Nastavitve linije za faks
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registracija imena enote>
Vnesite ime enote
Da
Ne
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Izbira tipa linije>
 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije> <Oddaja> <Faks nastavitve> <Nastavitev linije> <Linija 1>
Določite lahko vrsto telefonske linije, ki je priključena na napravo. Če je ta nastavitev nepravilna, ne boste mogli komunicirati z drugimi faks napravami ali stroji. Zato preverite tip telefonske linije, ki jo uporabljate, in pravilno izberite nastavitev. Nastavitve linije za faks
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izbira tipa linije>
<Impulzno>, <Tonsko>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A141-0J6