<Dostopnost>

Določite nastavitve ta funkcije dostopnosti za ljudi, ki imajo težave z ogledom zaslona ali vnosom podatkov.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Nastavitve repeticije tipke>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Dostopnost>
Nastavite lahko čas, preden se znaki začnejo ponavljati, ko držite tipko na zaslonu na dotik, in tudi interval med ponovitvami.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve repeticije tipke>
<Standardno>, <Rahlo počasi>, <Počasi>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Preobrnitev barv zaslona>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Dostopnost>
Obrnete lahko barve prikaza na zaslonu s senzorji. Če imate tudi po prilagoditvi svetlosti težave z gledanjem vsebine zaslona, poskusite uporabiti to nastavitev.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Preobrnitev barv zaslona>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Funkcij potega ter vlečenja in spuščanja ni mogoče uporabljati, če je možnost <Preobrnitev barv zaslona> nastavljena na <Vklj.>. Uporaba na isti način kot v pametnem telefonu (poteg/vlečenje in spuščanje)
Možnost <Preobrnitev barv zaslona> je omogočena za naslednje zaslone.
Kopiranje
Skeniranje in oddaja
Faks
Izpis
Skeniranje in shranjevanje
Dostop v shranjene datote
Faks/I-Faks predal
Nastavitve prej./posred.
Nadzor stanja
Zaslon z napako (ni papirja)

<Uporabi funkcijo vlečenja>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Dostopnost>
Nastavite lahko, ali boste uporabljali frcanje.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi funkcijo vlečenja>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Ta nastavitev ne vpliva na naslednje funkcije.
Možnosti frcanja na zaslonu <Prikaz slike>.
Dodatne aplikacije
A141-0FW