Druge omrežne nastavitve

Nastavite naslednje glede na svoje okolje.

Nastavitev načina PASV za FTP

PASV je način komunikacije FTP, ki se uporablja za prenos datotek. Če želite uporabiti to nastavitev, ki napravi omogoča povezovanje s strežnikom FTP, tudi če je za požarnim zidom, pritisnite <Da>. Pred tem se prepričajte, da je v strežniku FTP nastavljen način PASV.
 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <TCP/IP Nastavitve>  <Uporabite FTP PASV način>  <Da>  <OK>

Izbira nastavitev za SNTP

SNTP je protokol za nastavitev ure z uporabo urnega strežnika v omrežju. SNTP se uporablja, ko je treba uskladiti uro med napravo in strežnikom v primerih, ko se varnostno preverjanje pristnosti izvede ob dostopu do strežnika LDAP. Najprej nastavitve časovno razliko (časovni pas), ker postopki temeljijo na koordiniranem univerzalnem času (UTC). Nastavitev datuma in ure
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve> <SNTP Nastavitve>.
3
Pritisnite <Da> v možnosti <Uporabi SNTP> in določite potrebne nastavitve.
<Pozivni interval>
Določite predpisani interval za prilagoditev ure v minutah.
<Naslov NTP strežn.>
Vnesite naslov IP strežnika NTP. Če uporabljate strežnik DNS, lahko namesto naslova IP z abecednimi in številskimi znaki vnesete »ime gostitelja.ime domene« (FQDN). (Primer: »ntp.example.com«.)
<Preverjanje NTP strežn.>
Preverite lahko stanje komunikacije med registriranim strežnikom in SNTP. Ko je povezava pravilno vzpostavljena, je prikazano »OK«. Vendar pa se potrdi samo stanje komunikacije in se ne izvede prilagoditev ure.
Če želite to sinhronizacijo izvesti z uporabo protokola SNTP s strežnikom NTP, je treba najprej nastaviti časovni pas območja, kjer se uporablja naprava. Nastavitev datuma in ure
Če SNTP ni nastavljen, lahko naprava dostopa do zunanjega strežnika SNTP za sinhroniziranje ure, ko uporabljate določene storitve.
4
Pritisnite <OK>.
5
Pritisnite  (Nastavit./Registr.) <Da>.

Spremljanje naprave iz sistemov za upravljanje naprav

Če uporabljate programsko opremo za upravljanje naprav, lahko prek strežnika v omrežju izbirate/upravljate različne podatke, kot so podatki o nastavitvah, naslovih in okvarah naprave.
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve> <Nastavitve Multicast Discovery>.
3
Nastavite <Odgovor> na <Da>, pritisnite <Naziv območja> in vnesite ime obsega.
Vnesite ime obsega, določeno z nastavitvami za odkrivanje večvrstnega oddajanja, v <Naziv območja>.
4
Pritisnite <OK>.
5
Pritisnite  (Nastavit./Registr.) <Da>.
A141-03H