Izbira nastavitev za WINS

WINS je ime storitve, ki ime NetBIOS (ime računalnika in tiskalnika v omrežju SMB) pretvori v naslov IP. Če želite uporabljati WINS, morate navesti strežnik WINS.
Če želite v napravo registrirati strežnik WINS, nastavite možnost <Nastavitve imena računalnika/imena delovne skupine> za <TCP/IP Nastavitve>. <Nastavitve imena računalnika/imena delovne skupine>
Če <Uporabi NetBIOS> nastavite na <Izklj.> v možnosti <Nastavitve imena računalnika/imena delovne skupine>, je nastavitev za WINS onemogočena. Pri uporabi storitve WINS obvezno nastavite <Uporabi NetBIOS> na <Vklj.>.
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <TCP/IP Nastavitve>  <WINS nastavitve>.
3
Pritisnite <Da> v možnosti <WINS Ločljivost> in v razdelku <Naslov WINS Strežnika> vnesite naslov IP strežnika WINS.
Če strežnik WINS dobi naslov IP od strežnika DHCP, bo imel prednost naslov IP, pridobljen od strežnika DHCP.
4
Pritisnite <OK>.
5
Pritisnite  (Nastavit./Registr.) <Da>.
A141-03A