<TCP/IP Nastavitve>

Določite nastavitve, ki vam omogočajo uporabo naprave v omrežju TCP/IP.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<IPv4 nastavitve>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite nastavitve, ki vam omogočajo uporabo naprave v okolju IPv4.

<IPv6 nastavitve>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite nastavitve, ki vam omogočajo uporabo naprave v okolju IPv6.

<Nastavitve DNS>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite nastavitve sistema DNS (sistem domenskih imen) za pretvorbo imen gostiteljev (imena domen) v naslove IP.

<Nastavitve imena računalnika/imena delovne skupine>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite ime naprave v omrežju in ime delovne skupine, ki mu pripada. Če vaše okolje nima delovnih skupin, ustvarite delovno skupino v sistemu Windows in vnesite ime te delovne skupine.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve imena računalnika/imena delovne skupine>
<Ime računalnika> (največ 15 znakov) Canon****** (»******« predstavlja zadnjih šest znakov v naslovu MAC)
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Ime delovne skupine> (največ 15 znakov) DELOVNA SKUPINA
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Opomba> (največ 48 znakov)
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi NetBIOS>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
Če <Uporabi NetBIOS> nastavite na <Izklj.>, je možnost <WINS nastavitve> onemogočena. Pri uporabi storitve WINS obvezno nastavite <Uporabi NetBIOS> na <Vklj.>.

<Nastavitve SMB klienta>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite nastavitve, ki jih želite uporabiti, ko se naprava poveže z omrežjem kot odjemalec SMB. Izbira nastavitev za SMB
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve SMB klienta>
<Tip overovitve>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Zahteva SMB podpisa za povezavo>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Zahtevaj kodiranje za povezavo>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potek časa>: od 3 do 30 do 300 sek.
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Izberite različico SMB odjemalca>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite različico SMB, ki jo želite uporabljati z odjemalcem SMB. Izbira nastavitev za SMB
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izberite različico SMB odjemalca>
<1.0>: Vklopljeno, Izklopljeno
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: Vklopljeno, Izklopljeno
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: Vklopljeno, Izklopljeno
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<3.1>: Vklopljeno, Izklopljeno
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Uporabite enako različico SMB v strežniku in odjemalcu za SMB. SMB ni mogoče uporabiti, če uporabljate različne različice.

<WINS nastavitve>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite nastavitve za Windows Internet Name Service (WINS). Izbira nastavitev za WINS
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<WINS nastavitve>
<WINS Ločljivost>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Naslov WINS Strežnika> (naslov IP)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če nastavite <Uporabi NetBIOS> na <Izklj.> v <Nastavitve imena računalnika/imena delovne skupine>, je ta nastavitev onemogočena.

<LPD Nastavitve izpisovanja>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite nastavitve za tiskanje LPD. Če želite uporabljati tiskanje LPD, pritisnite <Da> in nastavite čas za samodejni preklic opravila, če podatkov zaradi komunikacijske napake ni mogoče prejeti itd.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<LPD Nastavitve izpisovanja>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Stran z LPD napisom>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potek SPR>: 1 do 5 do 60 (min.)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ločilne strani je mogoče natisniti le, če je v tiskalniku nameščena funkcija PCL ali PS. Sistemske možnosti
Ločilne strani so nastavljene tako, da se natisnejo. Tudi če je <Stran z LPD napisom> nastavljeno na <Da>, se ločilne strani ne natisnejo pri opravilih, ki so nastavljena tako, da se ločilne strani ne natisnejo.

<RAW Nastavitve izpisovanja>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite nastavitve za tiskanje RAW. Če želite uporabljati tiskanje RAW, pritisnite <Da> in določite, ali želite uporabljati dvosmerno komunikacijo, ter nastavite čas za samodejni preklic opravila, če podatkov zaradi komunikacijske napake ni mogoče prejeti itd.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<RAW Nastavitve izpisovanja>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dvosmerno komuniciranje>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potek SPR>: 1 do 5 do 60 (min.)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<SNTP Nastavitve>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite nastavitve za Simple Network Time Protocol (SNTP). Izbira nastavitev za SNTP
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<SNTP Nastavitve>
<Uporabi SNTP>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pozivni interval>: od 10 do 1440 do 2880 min.
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Naslov NTP strežn.> (naslov IP ali ime gostitelja)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Preverjanje NTP strežn.>
Ne
Da
Da
Ne

<Nastavitve FTP izpisovanja>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite nastavitve za tiskanje FTP. Če želite uporabljati tiskanje FTP, pritisnite <Da> in po potrebi nastavite <Uporabniško ime> in <Geslo>.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve FTP izpisovanja>
<Upor. FTP izpis.>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabniško ime>: guest
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Geslo>: 7654321
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Uporabi UTF-8 za Prikaz imena FTP opravila tiskanja>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite, ali se naj za prikaz imen datotek pri tiskanju FTP uporablja UTF-8.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi UTF-8 za Prikaz imena FTP opravila tiskanja>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavitve WSD>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite nastavitve WSD.
Če želite kot aplikacijo za tiskanje uporabiti WSD (Web Service on Devices), nastavite <Uporabi izpisovanje WSD> na <Da>.
Če želite WSD uporabiti za pridobivanje informacij o napravi, nastavite <Upor. WSD Brskanje> na <Da>.
Za uporabo optičnega branja s funkcijo WSD nastavite <Uporabi skeniranje WSD> na <Da>. Uporaba funkcije WSD
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve WSD>
<Uporabi izpisovanje WSD>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Upor. WSD Brskanje>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi skeniranje WSD>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če <Uporabi izpisovanje WSD> nastavite na <Da>, sta možnosti <Upor. WSD Brskanje> in <Uporabite HTTP> prav tako nastavljeni na <Da>.
Če <Uporabi skeniranje WSD> nastavite na <Da>, je možnost <Uporabite HTTP> prav tako nastavljena na <Da>.

<Uporabite FTP PASV način>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite, ali želite uporabljate način FTP PASV. Nastavitev načina PASV za FTP
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabite FTP PASV način>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<IPP Nastavitve izpisovanja>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite nastavitve za tiskanje IPP. Če želite uporabljati tiskanje IPP, pritisnite <Vklj.> in nastavite, ali naj bodo dovoljeni samo komunikacijski podatki, šifrirani s TLS (tiskanje IPP), in ali naj se uporablja preverjanje pristnosti IPP.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<IPP Nastavitve izpisovanja>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omogoči pri uporabi TLS>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi overovitev>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če to nastavite na <Da>, je možnost <Uporabite HTTP> prav tako nastavljena na <Da>.
Za izvajanje tiskanja IPPS je potreben par ključev, ki ga želite uporabiti. Kot ključ lahko uporabite vnaprej nameščen par ključev ali izvirni par ključev, ki ga ustvari naprava. Za informacije o ključu, ki ga želite uporabiti, in načinu generiranja izvirnega para ključev glejte Ustvarjanje ključa in potrdila za omrežno komunikacijo ali Registriranje ključa in potrdila za omrežno komunikacijo. Če med generiranjem ključa, ki ga želite uporabiti za omrežno komunikacijo, izberete <RSA> za <Algoritem ključa>, nastavite dolžino ključa <1024-bit> ali več. Tiskanja IPPS morda ne bo mogoče pravilno izvesti, če je nastavljena dolžina ključa <512-bit>, odvisno od operacijskega sistema, ki ga uporabljate.
Za uporabo funkcije preverjanja pristnosti IPP z nastavljanjem <Uporabi overovitev> na <Da> se uporabniški podatki naprave uporabljajo kot uporabnik in geslo za preverjanje pristnosti IPP. Ko uporabljate funkcijo preverjanja pristnosti IPP, vnaprej registrirajte uporabniške podatke. Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi

<Nastavitve Multicast Discovery>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite nastavitve večvrstnega oddajanja. Spremljanje naprave iz sistemov za upravljanje naprav
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve Multicast Discovery>
<Odgovor>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Naziv območja>: privzeto
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Sleep Mode Notification Settings>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite nastavitve za večkratno pošiljanje obvestil o načinu pripravljenosti v omrežju.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Sleep Mode Notification Settings>
<Notify>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Številka vhoda>: od 1 do 11.427 do 65.535
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: od 0 do 3 do 254
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: od 60 do 600 do 65.535 sek.
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
To nastavitev je mogoče določiti samo v vmesniku Daljinski UI.

<Uporabite HTTP>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Omogočite ali onemogočite nastavitev HTTP.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabite HTTP>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če določite to nastavitev kot <Vklj.>, lahko odprete potrebna vrata. Vendar je priporočljivo, da jo določite kot <Izklj.>, če vrata niso uporabljena. Če pustite vrata odprta, lahko nepooblaščen uporabnik dostopa do naprave.
Če to nastavite na <Ne>, se naslednje nastavitve prav tako nastavijo na <Ne>.
<Nastavitve daljinskega UI>
<IPP Nastavitve izpisovanja>
<Uporabi skeniranje WSD> in <Uporabi izpisovanje WSD> v <Nastavitve WSD>

<Nastavitve TLS>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Nastavite lahko par ključev, različico TLS in šifrirni algoritem, ki ga boste uporabili po potrditvi, da naprava uporablja TLS šifrirano komunikacijo. Konfiguracija ključa in potrdila za TLS
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Ključ in Certifikat>
<Nastav. kot Privz. ključ>
Ne
Da
Da
Ne
<Podrobnosti certifikata> (<Verzija>, <Serijska številka>, <Algoritem podpisa>, <Izstavlj. za>, <Zač. datum veljavnosti>, <Končni datum veljavnosti>, <Izdajatelj>, <Javni ključ>, <Indeks izpis cert.>, <Izstavljeno (Alt. ime)>, <Preveri certifikat>)
Ne
Da
Da
Ne
<Prik. Upor. lokacijo> (prikaže, za kaj se uporablja par ključev)
Ne
Da
Da
Ne
<Izbira podprtih različic>
<Najvišja različica>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimalna različica>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve algor. kodiranja>
<AES-CBC (256-bitni)>: Vklopljeno, Izklopljeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (256-bitni)>: Vklopljeno, Izklopljeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<3DES-CBC>: Vklopljeno, Izklopljeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-CBC (128-bitni)>: Vklopljeno, Izklopljeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (128-bitni)>: Vklopljeno, Izklopljeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<CHACHA20-POLY1305>: Vklopljeno, Izklopljeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. algoritma izmenj. ključev>
<RSA>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDHE>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<X25519>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve algor. podpisa>
<RSA>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDSA>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve algor. HMAC>
<SHA1>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA256>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA384>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavitve nadomestnega strežnika>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite nastavitve strežnika proxy. Nastavitev strežnika proxy
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve nadomestnega strežnika>
<Uporabi nadomestni strežnik>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Naslov strežnika> (naslov IP ali FQDN)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Številka vhoda>: od 1 do 80 do 65.535
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi namestn. strežnik znotraj iste domene>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitev overovitve>
<Upor. over. nam. strežnika>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabniško ime> (največ 24 znakov)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Geslo> (največ 24 znakov)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Potrd. pod. za overov. v nač. upravlj. overov.>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite, ali naprava med tiskanjem z gonilnikom tiskalnika V4 preverja podatke o pristnosti.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Potrd. pod. za overov. v nač. upravlj. overov.>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če za komunikacijo TLS ni ključa ali je poškodovan, je ta nastavitev onemogočena. Konfiguracija ključa in potrdila za TLS

<IPSec nastavitve>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite nastavitve IPSec. Konfiguracija nastavitev IPSec
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi IPSec>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sprejem paketov brez politike>
<Omogoči>, <Zavrni>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Politika Da/Ne>
Vklopljeno, Izklopljeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registracija>
<Ime politike> (največ 24 znakov)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izbirnik nastavitev>
<Lokalni naslov> (<Vsi IP naslovi>, <IPv4 Naslov>, <IPv6 Naslov>, <IPv4 ročne nastavitve>, <IPv6 ročne nastavitve>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 ročne nastavitve> (<En naslov>, <Razpon naslovov>(<Prvi naslov>, <Zadnji naslov>), <Nastavitve podomrežja>(<Naslov>, <Maska podomrežja>))
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 ročne nastavitve> (<En naslov>(<Naslov>), <Razpon naslovov> (<Prvi naslov>, <Zadnji naslov>), <Izbira predpone> (<Naslov>, <Dolžina predpone>))
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dolžina predpone> (od 1 do 64 do 128)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Daljinski naslov>(<Vsi IP naslovi>, <Vsi IPv4 naslovi>, <Vsi IPv6 naslovi>, <IPv4 ročne nastavitve>, <IPv6 ročne nastavitve>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 ročne nastavitve>(<En naslov>, <Razpon naslovov>(<Prvi naslov>, <Zadnji naslov>), <Nastavitve podomrežja>(<Naslov>, <Maska podomrežja>))
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 ročne nastavitve> (<En naslov>(<Naslov>), <Razpon naslovov> (<Prvi naslov>, <Zadnji naslov>), <Izbira predpone> (<Naslov>, <Dolžina predpone>))
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dolžina predpone> (od 1 do 64 do 128)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vrata> (<Izbira po številki vhoda>, <Izbira po imenu servisa>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izbira po številki vhoda>(<Lokalni vhod>(<Vsi vhodi>, <En vhod>), <Daljinski vhod>(<Vsi vhodi>, <En vhod>))
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<En vhod> (od 1 do 65535)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izbira po imenu servisa>
<Servis Da/Ne>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IKE nastavitve>
<IKE način>: <Glavni>, <Agresivno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Veljavnost>: od 1 do 480 do 65.535 min.
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Metoda overovitve>: <Način preddelj. ključa> (<Souporabljeni ključ>), <Način dig. podpisa> (<Ključ in Certifikat>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ključ in Certifikat>:
<Nastav. kot Privz. ključ>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ključ in Certifikat>:
<Podrobnosti certifikata>(<Verzija>, <Serijska številka>, <Algoritem podpisa>, <Izstavlj. za>, <Zač. datum veljavnosti>, <Končni datum veljavnosti>, <Izdajatelj>, <Javni ključ>, <Indeks izpis cert.>, <Izstavljeno (Alt. ime)>, <Preveri certifikat>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ključ in Certifikat>: <Prik. Upor. lokacijo> (prikaže, za kaj se uporablja par ključev)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritem overovitve/kodiranja> (<Avto>, <Ročne nastavitve>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritem overovitve/kodiranja>: <Ročne nastavitve>
<Overovitev>
<SHA1>: Vklopljeno, Izklopljeno
<SHA2>: Vklopljeno, Izklopljeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Kodiranje>
<3DES-CBC>: Vklopljeno, Izklopljeno
<AES-CBC>: Vklopljeno, Izklopljeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<DH skupina>
<Skupina 14 (2048)>: Vklopljeno, Izklopljeno
<ECDH-P256>: Vklopljeno, Izklopljeno
<ECDH-P384>: Vklopljeno, Izklopljeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve IPSec mreže>
<Veljavnost>
<Čas>: Vklopljeno, Izklopljeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Čas>:
1 do 480 do 65535 min.
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Veljavnost>
<Velikost>: Vklopljeno, Izklopljeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Velikost>:
0 do 1 do 65535 MB
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritem overovitve/kodiranja>: <Avto>, <Ročne nastavitve>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritem overovitve/kodiranja>: <Ročne nastavitve> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP> Nastavitve:
<ESP overovitev>
<SHA1>: Vklopljeno, Izklopljeno
<NULL>: Vklopljeno, Izklopljeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP Kodiranje>
<3DES-CBC>: Vklopljeno, Izklopljeno
<AES-CBC>: Vklopljeno, Izklopljeno
<NULL>: Vklopljeno, Izklopljeno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP (AES-GCM)> Nastavitve: Brez
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<AH (SHA1)> Nastavitve: Brez
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Način povezave>:
Transport (samo zaslon)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omogoči samo 256-bit za dolžino ključa AES>
Vklopljeno, Izklopljeno
Ne
Da
Da
Ne
<Sprememba>
Ne
Da
Da
Ne
<Brisanje>
Ne
Da
Da
Ne
<Izpis seznama>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
Ne

<TCP/IP Option Settings>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite velikost okna TCP in velikost MTU.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<TCP/IP Option Settings>
<Use Window Scale Option>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: od 600 do 1500 bytes (600-1500)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimum Value of MSS>: od 48 do 560 bytes (48-560)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
To nastavitev je mogoče določiti samo v vmesniku Daljinski UI.

<Uporabi Network Link Scan>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve>
Določite, ali želite uporabljati Network Link Scan.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi Network Link Scan>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Da>:
<Uporabi TLS>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A141-0F7