Zaslon z nastavitvami in operacije za tiskanje shranjenih datotek

Ko pritisnete <Dostop do shranjenih datotek> na zaslonu <Domov> in nato <Mreža> ali <Pomnilniški medij> za tiskanje datotek, se prikaže ta zaslon z nastavitvami.
Za podrobnosti glejte funkcijo <Kopiranje>, odvisno od funkcije.

Zaslon z nastavitvami za omrežje/pomnilniški medij

Zaslon z nastavitvami za tiskanje

Stanje trenutne nastavitve in gumbi za nastavitve

Prikazuje stanje nastavitve, kot sta velikost papirja za tiskanje in število izpisov. Za pravilno tiskanje potrdite nastavitve. Za spreminjanje nastavitev pritisnite gumb pod zaslonom. Za spremembo števila izpisov vnesite število s številskimi tipkami.
Izberete lahko barvni način za tiskanje tako, da pritisnete <Izbira barve>.
Izberete lahko velikost/vrsto papirja in vir papirja, tako da pritisnete <Izbira papirja>.

Število izbranih datotek

Prikazuje število izbranih datotek.
Pri izbiri več datotek se prikaže gumb <Sprememba štev. kopij>. Za spremembo števila izpisov pritisnite ta gumb.

Pritisnite to ikono, da trenutne nastavitve registrirate v <Nastavitve Priljubljeno> za  ali spremenite tovarniško privzete nastavitve za tiskanje.

<Nastavitve Priljubljeno>

Tukaj lahko vnaprej registrirate pogosto uporabljane nastavitve optičnega branja in jih preprosto prikličete, ko jih potrebujete.

<Razpon izpisov.>

To nastavitev določite, ko izberete datoteko z dvema stranema ali več. Če želite natisniti vse strani datoteke, pritisnite <Vse strani>, ali določiti strani za tiskanje, pritisnite <Izbrane strani> in vnesite obseg strani za tiskanje.

<Obnovitev privz. nast.>

Spremeni nastavitve tiskanja v nastavljene vrednosti, registrirane v <Sprem. privzetih nastavitev>. <Sprememba privzetih nastavitev>

<Začni izpis.>

Tiskanje se začne.

<Opcije>

Omogoča izbiro nastavitev funkcij, ki niso prikazane na /. Za podrobnosti o vsaki nastavitvi glejte Opcije.

<Nastavitve 2-str. izpisov.>

Izberite vrsto dvostranskega tiskanja.
Če izberete datoteko PDF, ko je <Izbira papirja> nastavljeno na <Avto> ter se velikosti sprednje in zadnje strani razlikujeta, se strani natisneta kot enostranski izpis na papir ustrezne velikosti. Če želite take strani izpisati kot dvostranske dokumente, morate ustrezno velikost papirja izbrati vnaprej.

<Končna obdelava>

Izberite način končne obdelave.
Na voljo pri tiskanju datotek PDF/XPS.

<Preklic>

Prekliče nastavitve tiskanja in se vrne na zaslon za izbiro datotek.

Opcije

<Ločljivost>

Omogoča izbiro ločljivosti.

<Poltoni>

Omogoča izbiro načina poltonskega tiskanja za ujemanje z datoteko, ko jo želite natisniti.
<Ločljivost>: Omogoča tiskanje, tako da so robovi besedilnih podatkov itd. jasnejši. Ta način je optimalen za tiskanje podatkov, ki vsebujejo veliko besedila ali tankih črt.
<Gradacija>: Omogoča tiskanje tako z gladkimi gradacijami kot tudi jasnimi robovi. To nastavitev lahko prilagodite za gladko tiskanje oblik in grafikonov z gradacijo.
<Razpršitev napake>: Primerno za ostro tiskanje obrisov podatkov CAD in podatkov z besedilom, tankimi črtami itd.

<Uskladite velik. papirja>

Prilagajanje velikosti datoteke PDF/XPS tako, da se prilega velikosti papirja za tiskanje.

<Povečanje obm. izpisov.>

Zmanjševanje praznih obrob na vseh stranicah strani in povečevanje območja tiskanja.

<Izpis. pripomb>

Tiskanje komentarjev v datotekah PDF.

<Geslo za odpir. dok.>

Tiskanje z geslom zaščitenih datotek PDF, tako da vnesete geslo, ki je potrebno za odpiranje datotek.
Če želite uporabiti to funkcijo in natisniti več datotek PDF z geslom, morajo imeti vse datoteke PDF enako geslo.

<Preskoči prazne strani>

Omogoča, da napravo nastavite tako, da zazna prazne strani v dokumentu in jih ne natisne.

<Povečanje/Pomanjšanje>

Omogoča prilagoditev velikosti slike JPEG in TIFF, da se pri tiskanju ujema z velikostjo papirja.

<Usmerjenost slike>

Omogoča, da napravo nastavite tako, da samodejno zazna razmerje stranic za datoteko JPEG ali TIFF in jo po potrebi natisne navpično ali vodoravno. Tiskanje navpično ali vodoravno lahko nastavite tudi ročno.

<Pozic. izpis.>

Omogoča, da med tiskanjem nastavite položaj tiskanja za datoteke JPEG in TIFF na sredino ali zgornjo levo stran.
Če želite več informacij o formatih datoteke, glejte Sistemske možnosti.
Število preostalih strani je prikazano, če je z upravljanjem ID-jev oddelkov nastavljena omejitev strani. Za informacije o nastavitvi upravljanja ID-jev oddelkov in omejitve strani glejte Konfiguriranje nastavitev upravljanja ID-jev oddelkov.
Če so hkrati izbrane različne vrste datotek (npr. PDF in JPEG), je mogoče nastaviti/spremeniti samo naslednje funkcije.
Barva
Izbira papirja
2-stransko izpisovanje
Sprememba štev. kopij
A141-09C