Dostupni papir

Vrste papira koje se mogu koristiti na uređaju navedene su u sljedećoj tablici.
Dostupni papir uz pričvršćenu dodatnu opremu pogledajte u specifikacijama za tu opremu.
Također, potvrdite mjere opreza povezane s korištenjem papira.

Podržane veličine papira

Formati papira
Izvor papira (standardni)
Izvor papira (opcijski)
Ladica za papir 1
Višenamjenska ladica
Paper Feeder PF-D
Cassette Feeding Unit-AV
A4
A5
A5R
A6
B5
B6
16K
LTR
LGL
-
3x5
-
-
-
STMT
EXEC
Prilagođena veličina
(od 76,2 mm x 127,0 mm do 216,0 mm x 355.6 mm)
*1
*2
*2
No.10 (COM10)
-
-
-
ISO-C5
-
-
-
DL
-
-
-
Monarch
-
-
-
Nagagata 3
-
-
-
Nagagata 4
-
-
-
Nagagata 40
-
-
-
Yougatanaga 3
-
-
-
*1 Možete koristiti postavke prilagođene veličine u rasponu od 101,6 mm x 148,0 mm do 216,0 mm x 297,0 mm.
*2 Možete koristiti postavke prilagođene veličine u rasponu od 101,6 mm x 148,0 mm do 216,0 mm x 355,6 mm.
Veličine papira koje podržava ovaj uređaj
„Okomita“ i „vodoravna“ strana papira

Podržane vrste papira

U ovom se uređaju može koristiti papir bez klora.
Vrsta papira
Masa papira
Izvor papira (standardni)
Izvor papira (opcijski)
Ladica za papir 1
Višenamjenska ladica
Paper Feeder PF-D
Cassette Feeding Unit-AV
Tanki papir
60 g/m²
Obični 1
Od 61 do 74 g/m²
Obični 2
Od 75 do 90 g/m²
Obični 3
Od 91 do 105 g/m²
Teški 1
Od 106 do 119 g/m²
Teški 2
Od 120 do 128 g/m²
Teški 3
Od 129 do 163 g/m²
Teški 4
Od 164 do 200 g/m²
-
-
-
Teški 5
Od 201 do 216 g/m²
-
-
-
U boji
Od 61 do 74 g/m²
Reciklirani 1 *1
Od 61 do 74 g/m²
Reciklirani 2 *1
Od 75 do 90 g/m²
Sa zaglav. 1
Od 61 do 74 g/m²
Sa zaglav. 2
Od 75 do 90 g/m²
Sa zaglav. 3
Od 91 do 105 g/m²
Sa zaglav. 4
Od 106 do 119 g/m²
Sa zaglav. 5
Od 120 do 128 g/m²
Sa zaglav. 6
Od 129 do 163 g/m²
Sa zaglav. 7
Od 164 do 200 g/m²
-
-
-
Naljepnice
Od 118 do 130 g/m²
-
Bond 1
Od 60 do 74 g/m²
Bond 2
Od 75 do 105 g/m²
Omotnica
Od 80 do 100 g/m²
-
-
-
*1 Možete koristiti 100 % reciklirani papir.

Dostupan papir za obostrano kopiranje/obostrano ispisivanje

Kada obostrano kopirate ili ispisujete, koristite papir koji zadovoljava sljedeće uvjete.
Format papira:
A4, B5, A5R, LGL, LTR, EXEC, 16K, vlastiti format (od 148,0 mm x 210,0 mm do 216,0 mm x 355,6 mm)
Tip papira:
Tanki, obični 1, obični 2, obični 3, teški 1, teški 2, teški 3, reciklirani 1, reciklirani 2, sa zaglav. 1, sa zaglav. 2, sa zaglav. 3, sa zaglav. 4, sa zaglav. 5, sa zaglav. 6, u boji, Bond 1 i Bond 2
Gramatura papira:
od 60 g/m² do 163 g/m²
Ako koristite druge vrste papira, koristite <2. strana obostranog> za kopiranje/ispis na poleđinu ispisanog papira.

Papir koji se ne može upotrijebiti

Prije ispisa provjerite možete li koristiti željeni papir. Nemojte koristiti sljedeće vrste papira, koje mogu uzrokovati zaglavljivanje papira ili pogreške pri ispisu:
izgužvan, naboran, valovit, poderan ili vlažan papir*1
papir od tankih slamki, vrlo tanak papir, hrapav papir, sjajan papir
papir s ljepilom ili drugim izloženim sredstvom za lijepljenje ili papir s naljepnicama čija se poleđina može lako odlijepiti
papir ispisan na termičkom pisaču, poleđina papira ispisanog na termičkom pisaču
*1 Ispis na vlažnom papiru može uzrokovati ispuštanje pare na izlaznom području ili prianjanje kapljica vode za izlazne dijelove, ali to ne znači da je u pitanju kvar. Razlog je tome isparavanje vode iz papira uslijed topline koja nastaje prilikom fiksiranja tonera za papir. Ta je pojava vjerojatnija kada je sobna temperatura niska.

Mjere opreza za papir

Pri korištenju papira
Koristite samo papir koji se potpuno aklimatizirao na okruženje u kojem je instaliran uređaj. Korištenje papira koji se čuva na drugoj temperaturi ili vlazi može dovesti do zaglavljivanja ili slabije kvalitete ispisa.
Rukovanje papirom i njegova pohrana
Preporučujemo korištenje papira odmah nakon otvaranja paketa. Vratite preostali papir u originalno pakiranje i pohranite ga na ravnu površinu.
Papir držite u originalom pakiranju da biste ga zaštitili od vlage ili isušivanja.
Ne pohranjujte papir na način koji bi mogao prouzročiti njegovo uvijanje ili presavijanje.
Ne slažite papir okomito ni u prevelike snopove.
Ne pohranjujte papir na izravnoj Sunčevoj svjetlosti, na izrazito vlažnim/suhim mjestima ni na mjestima na kojima dolazi do velikih promjena temperature ili vlažnosti.
Ispis na papir koji je upio vlagu
Na mjestu gdje izlazi papir može se pojaviti para, a oko izlaznog mjesta mogu se pojaviti kapljice. Nijedna od tih pojava nije neobična, a pojavljuju se kada vlaga iz papira isparava zbog topline koja nastaje prilikom fiksiranja tonera na papir (najčešće pri niskim sobnim temperaturama).

Čuvanje papira ispisanog na uređaju

A139-026