Ponovno pozivanje prethodno korištenih postavki kopiranja (Prethodne postavke)

Možete ponovno pozvati prethodno korištene postavke kopiranja. Pojedinosti pozvanih postavki mogu se promijeniti prije kopiranja.
Tri zadnja podešenja prosljeđivanja koja su spremljena u memoriju neće biti obrisana čak ako i ugasite uređaj.
1
Postavite izvornik. Smještanje izvornika
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Početni prikaz>
3
Pritisnite <Opcije> na zaslonu s osnovnim značajkama kopiranja.Zaslon osnovnih funkcija kopiranja
4
Pritisnite <Prijašnje postavke>.
5
Odaberite postavku koju želite ponovno pozvati i pritisnite <OK>.
Kada se koristi upravljanje osobnom autentikacijom, uređaj poziva postavke koje je prethodno odredio korisnik koji je prijavljen na uređaj.
6
Pritisnite  (Start).
Započinje kopiranje.
A139-062