Smanjenje postupaka kopiranja

Možete izbjeći definiranje istih postavki svaki put kad kopirate tako da pozovete prethodno korištene postavke. Osim toga, prebacivanjem sa zaslona s osnovnim značajkama kopiranja (Zaslon osnovnih funkcija kopiranja) na zaslon za ekspresno kopiranje omogućuje se promjena postavki u manje koraka.
A139-061