Upravljačka ploča

U ovom se odjeljku opisuju nazivi i funkcije tipki na upravljačkoj ploči.

Zaslon osjetljiv na dodir

Osim zaslona postavki za svaku funkciju, status pogreške prikazan je i na ovom zaslonu. Korištenje zaslona

Tipka [Podaci o brojaču/uređaju]

Pritisnite za prikaz ukupnog broja stranica koje se koriste za radnje poput kopiranja ili ispisa na zaslonu osjetljivom na dodir. Također možete provjeriti serijski broj i IP adresu uređaja te informacije o uređaju za dodatne proizvode. Provjera broja stranica za kopiranje/ispisivanje/faksiranje/skeniranje

Tipka [Ušteda energije]

Pritisnite da bi uređaj prešao u stanje mirovanja. Tipka se zasvijetli kada je uređaj u stanju mirovanja. Prijelaz u stanje mirovanja

Tipka [Početni zaslon]

Pritisnite za prikaz zaslona <Početni prikaz> koji omogućuje pristup izborniku postavki i funkcijama kao što su kopiranje i skeniranje. Prilagodba zaslona <Početni prikaz>

Tipka [Stop]

Zaustavlja poslani zadatak ili zadatak ispisa. Otkazivanje zadataka slanja/ispisa

Indikator Pogreška

Treperi ili svijetli kada dođe do pogreške kao što je zaglavljenje papira.
Ako indikator Pogreška treperi, slijedite upute koje se pojave na dodirnom zaslonu. Otklanjanje poteškoća
Ako indikator Pogreška svijetli stalnim crvenim svjetlom, obratite se distributeru ili servisnom predstavniku.

Indikator Obrada/podaci

Treperi tijekom izvođenja operacija kao što su slanje ili ispis. Svijetli zeleno kada su prisutni izvorni dokumenti koji čekaju obradu.

Dodirna olovka zaslona

Upotrijebite kada radite na zaslonu osjetljivom na dodir, npr. za unos znakova.
A139-00J