Provjera broja stranica za kopiranje/ispisivanje/faksiranje/skeniranje

Na dodirnom zaslonu možete provjeriti ukupan broj stranica za kopiranje, faksiranje, skeniranje i ispisivanje.
1
Pritisnite tipku [Podaci o brojaču/uređaju].
Upravljačka ploča
2
Provjerite ukupan broj kopiranih, skeniranih i ispisanih stranica.
Ako želite provjeriti ukupan broj skeniranih i poslanih stranica, pritisnite <Prov.broj. slanja/faks>.
Možete ispisati popis koji će prikazivati ukupan broj stranica za kopiranje, ispisivanje, skeniranje i faksiranje.
Možete provjeriti i informacije brojača za svaki dodatak. Pritisnite <Provj. AddOn brojača> na zaslonu u 2. koraku. Ako pritisnete <Podaci uređ./ostalo> <Provjerite konfig. uređ.> na početnom zaslonu, moći ćete provjeriti opcije instalirane u uređaju.
Informacije o uvjetima brojača zatražite od distributera ili servisnog predstavnika.
Više informacija o funkciji <Usluga nadgledanja> zatražite od distributera ili servisnog predstavnika.
A139-0EW