Primanje I-faksova

Kad se prima I-faks

Indikator Obrada/podaci na upravljačkoj ploči treperi u zelenoj boji. Kad je dovršeno primanje, dokument se automatski ispisuje i indikator se isključuje.
Za otkazivanje primanja pritisnite  (Nadzor statusa)  <Primanje>  <Status zadatka>  odaberite dokument  <Otkaži>.
Možete odrediti vrijeme prije otkazivanja primanja kada primate podijeljeni I-faks i nije moguće primiti naknadne podatke. Ispisat će se podaci primljeni do određenog vremena. <Istek vrem. za RX razdijelj.podat.>
Za ručno primanje I-faksova
Pritisnite  (Nadzor statusa)  <Primanje>  <Dnevnik zadataka>  <Provj. RX I-faksa>. Pritisak na <Faks/I-faks dolazni pretinac>(Zaslon <Početni prikaz>)  <Memorijski RX pretinac>  <Pretinac razd. RX podat.> omogućava provjeru podijeljenih statusa primanja I-faksova i njihovih veličina podataka.
Možete uštediti na papiru kod ispisa.
Možete uključiti informacije, poput vremena prijema, u primljenim dokumentima kod ispisa. <Ispiši podnožje RX stranica>
A139-075