<Zajedničke postavke>

Odredite postavke zajedničke za funkcije primanja i prosljeđivanja.
Informacije o stavkama („A“, „B“, „C“ i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Ispisivanje na obje strane>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati želite li ispisivati primljene dokumente na obje strane papira.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ispisiv. na obje strane>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Smanji veličinu RX faksa>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati želite li smanjiti primljene dokumente tako da se cijeli dokument ispiše unutar područja ispisa na papiru.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Smanji veličinu RX faksa>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Mod smanjivanja>: <Auto>, <Fiksno>
<Omjer smanjenj.>: 75 do 90 % do 97 %
<Smjer smanjivanja>: <Okomito i vodoravno>, <Samo okomito>
Ako je ova postavka postavljena na <Isključeno>, veličina slike primljene datoteke ne smanjuje se da bi odgovarala formatu papira. Ako veličina slike premašuje područje ispisa, slika se dijeli u jednake dijelove i ispisuje na zasebne listove papira.
Ako odaberete <Auto> u <Mod smanjivanja>, veličina slike automatski se smanjuje uz odgovarajući omjer smanjivanja. Omjer može biti od vrijednosti postavljene za <Omjer smanjenj.> do 100 % veličine primljenog dokumenta.

<Ispiši podnožje RX stranica>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati želite li na dnu primljenih dokumenata ispisivati podatke kao što su vrijeme i broj stranice.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ispiši podnožje RX stranica>
<Ispisivanje>, <Ne ispisuj>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kad primite e-poruku bez tijela, podaci o pošiljatelju i predmetu (do 24 znaka za svaki) ispisat će se na vrhu prve stranice priložene datoteke.

<Prekini i ispiši RX zadatke>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>
Možete postaviti obustavljanje drugih zadataka kako biste ispisali faksove/I-faksove kad ih uređaj primi.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prekini i ispiši RX zadatke>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Koristi postavke prosljeđivanja>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati želite li proslijediti primljene dokumente na druga odredišta kao što je Povjerljivi pretinac faksa uređaja te vanjski datotečni poslužitelj. Ako odaberete <Uključeno>, navedite uvjete prosljeđivanja u opciji <Postavke prosljeđivanja>.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi postavke prosljeđivanja>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Upravljanje dato. s pogreš. pri prosljeđiv.>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>
Možete postaviti kako će uređaj rukovati dokumentima čije prosljeđivanje nije uspjelo.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Upravljanje dato. s pogreš. pri prosljeđiv.>
<Ispiši uvijek>, <Pohrana/ispis>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako pritisnete <Zajedničke postavke> i postavite <Brisanje neuspjelih TX zadataka> na <Isključeno>, dokumenti s pogreškama u prosljeđivanju bit će spremljeni na zaslon <Nadzor statusa>, a dokumenti neće biti obrađeni prema postavkama koje ste ondje definirali.
Ako odaberete opciju <Pohrana/ispis> kada je postavljeno Zaključavanje memorije, dokumenti s pogreške u prosljeđivanju bit će spremljeni.
Ako odaberete opciju <Pohrana/ispis> kada Zaključavanje memorije nije postavljeno, dokumenti s pogreške u prosljeđivanju bit će ispisani.

<Postavke prosljeđivanja>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>
Možete navesti uvjete za prosljeđivanje primljenih dokumenata. Također možete postaviti proslijeđivanje svih dolaznih dokumenata na navedeno odredište bez postavljanja bilo kakvih uvjeta. Automatsko prosljeđivanje primljenih dokumenata
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke prosljeđivanja>
<Način primanja:>, <Odobri/Poništi>, <Izbriši>, <Registriraj>, <Ostale operacije> (<Proslijedi bez uvjeta>, <Detalji/uredi>, <Ispis popisa>, <Prioritet za e-mail>, ), <Traži>
Da
Ne
Da
Br.*1
Forwarding Settings
*1 <Registriraj>, <Proslijedi bez uvjeta>, <Detalji/uredi>: C

<Podešavanje pretinca za faks/I-faks>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>
Odredite postavke dolaznog pretinca za faks/I-faks.

<Uvijek pošalji obavijest o RX pogreškama>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Primanje/Prosljeđivanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati želite li obavijestiti pošiljatelja da I-faks nije uspješno primljen.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Uvijek pošalji obavijest o RX pogreškama>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Zaklj. memorije za ul. tonera na kraju vijeka trajanja>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ispisivanja>
Ako ovo postavite na <Uključeno>, primljeni dokumenti bit će spremljeni u memorijski RX pretinac, bez ispisa kada spremnik tonera dosegne kraj životnog vijeka.
Ako ovo postavite na <Isključeno>, primljeni dokumenti bit će ispisani kad spremnik tonera dosegne kraj životnog vijeka, no ispis bi mogao biti blijed.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Zaklj. memorije za ul. tonera na kraju vijeka trajanja>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Čak i ako promijenite ovu postavku, postavke <Koristi zaključavanje memorije faksa> i <Koristi zaključavanje memorije I-faksa> neće se promijeniti.
A139-0JA