Napomena

Logotip IPv6Ready

Skup protokola u uređaju dobio je logotip IPv6 Ready Logo Phase-2, koji je stvorio IPv6 Forum.

Podaci o proizvodu potrebni u skladu s UREDBOM KOMISIJE (EU) br. 801/2013 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1275/2008

Potrošnja energije proizvoda u umreženom stanju pripravnosti ako su povezani priključci žične mreže i aktivirani svi priključci bežične mreže (ako su istodobno dostupni).
Naziv modela
Potrošnja energije proizvoda u umreženom stanju pripravnosti
MF842Cdw
3,0 W ili manje
Navedene vrijednosti stvarne su vrijednosti za jedan nasumično odabran uređaj i stoga se mogu razlikovati od vrijednosti uređaja koji koristite. Dodatni mrežni priključci nisu povezani ili aktivirani u mjerenju.

Direktiva WEEE i direktiva o odlaganju baterija

Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)
Oznaka pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim vrstama otpada, u skladu s direktivom WEEE (2012/19/EC), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i Pravilnikom o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima te Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom.
Ako je ispod prethodno prikazane oznake otisnut kemijski simbol, u skladu s Direktivom o baterijama, to znači da se u ovoj bateriji ili akumulatoru nalazi teški metal (Hg = živa, Cd = kadmij, Pb = olovo) i da je njegova koncentracija iznad razine propisane u Direktivi o baterijama.
Ovaj bi proizvod trebalo predati ovlašenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu jedan za jedan, ukoliko isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Otpadne baterije i akumulatori predaju se ovlaštenom skupljaču otpadnih baterija ili akumulatora ili prodavatelju bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika.
Neodgovarajuće rukovanje ovom vrstom otpada može utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje zbog potencijalno opasnih supstanci koje se najčešće nalaze na takvim mjestima.
Vaša suradnja u pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda pridonijet će djelotvornom iskorištavanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od svog lokalnog gradskog ureda, službe za zbrinjavanje otpada, odobrenog programa ili komunalne službe za uklanjanje otpada ili pak na stranicama
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Informacije o okolišu

Smanjite svoj učinak na okoliš i uštedite novac
Potrošnja energije i vrijeme aktivacije
Količina struje koju uređaj troši ovisi o načinu na koji se on koristi. Proizvod je dizajniran i postavljen s ciljem smanjenja troškova električne energije. Nakon zadnjeg ispisa prebacuje se u način rada Ready (Spremno). U tom načinu rada po potrebi može odmah ponovno ispisivati. Ako se proizvod neko vrijeme ne koristi, prijeći će u način uštede energije.
Uređaji u tim načinima rada troše manje energije (manje vata).
Ako želite postaviti dulje vrijeme aktivacije ili u potpunosti deaktivirati način uštede energije, imajte na umu da u tom slučaju uređaj može prijeći u način rada s manjom potrošnjom energije tek nakon duljeg vremenskog razdoblja ili to ne može uopće.
Canon ne preporučuje produljenje vremena aktivacije jer su već postavljena optimalna zadana vremena.
Energy Star®
The Energy Star® dobrovoljni je program koji potiče razvoj i kupnju energetski učinkovitih modela, čime se minimizira utjecaj na okoliš.
Proizvodi koji ispunjavaju stroge uvjete programa Energy Star® u pogledu zaštite okoliša i količine energije koju troše mogu nositi logotip Energy Star®.
Vrste papira
Ovaj se proizvod može koristiti za ispis na recikliranom i nekorištenom papiru (certificiranom prema shemi za vođenje poslova na ekološki prihvatljiv način) koji je usklađen sa standardom EN12281 ili standardom slične kvalitete. Uz to, podržava ispis medija gramature do 64g/m2.
Lakši papir znači manje korištenih resursa i manje utjecaja na okoliš vaših ispisnih potreba.
Obostrani ispis (samo proizvodi sa standardnim obostranim ispisom)
Obostrani ispis omogućuje automatski ispis na obje strane, čime se smanjuje korištenje dragocjenih resursa smanjenjem potrošnje papira.
Funkcija obostranog ispisa automatski je omogućena tijekom postavljanja i instalacije upravljačkog programa. Canon vam toplo savjetuje da ta funkcija ostane omogućena. Trebali biste nastaviti koristiti funkciju obostranog ispisa radi trajnog smanjenja utjecaja rada s ovim uređajem na okoliš.

Zbrinjavanje iskorištenih spremnika tonera

Kako bi zaštitio okoliš i učinkovitije iskoristio resurse, Canon promovira oporabu i recikliranje istrošenih spremnika tonera. Molimo da surađujete u oporabi spremnika tonera (ponovna upotreba resursa). Više informacija o ponovnoj upotrebi resursa potražite na web-mjestu tvrtke Canon:
global.canon/ctc
Kad odlažete spremnike tonera, spakirajte ih u izvorno pakiranje kako biste spriječili širenje tonera i odlaganje spremnika u skladu s uputama lokalne uprave.

Žigovi

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
Adobe, Acrobat i Reader registrirani su trgovački znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X i Safari žigovi su tvrtke Apple Inc.
Google Chrome, Chrome OS, Chromebook i Android žigovi su tvrtke Google LLC.
Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org).
All rights reserved.
Java je registrirani zaštitni znak tvrtke Oracle i/ili njezinih podružnica.
Adobe, PostScript i logotip PostScript registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili u drugim državama.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Logotip PDF žig je ili registrirani žig tvrtke Adobe Systems Incorporated registriran u SAD-u i/ili drugim državama.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.
McAfee i logotip McAfee žigovi su ili registrirani žigovi tvrtke McAfee LLC u SAD-u i/ili drugim državama. Svi ostali žigovi i registrirani žigovi imovina su svojih vlasnika. Copyright © 2018 McAfee LLC
Svi nazivi robnih marki i nazivi proizvoda koji se pojavljuju u ovom dokumentu registrirani su žigovi ili žigovi svojih odgovarajućih vlasnika.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Odricanje odgovornosti

Informacije u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne najave.
CANON INC. NE DAJE NIKAKVA IZRIČITA NI PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA U VEZI S OVIM PRIRUČNIKOM, OSIM AKO SU OVDJE NAVEDENA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA JAMSTVA POVEZANA S UTRŽIVOŠĆU, PRODAJOM, PRIKLADNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMJENU I KORIŠTENJE U SKLADU SA ZAKONIMA O ZAŠTITI AUTORSKIH PRAVA. CANON INC. NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE IZRAVNE, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE BILO KOJE NARAVI TE GUBITKE ILI TROŠKOVE KOJI PROIZLAZE IZ UPORABE OVOG PRIRUČNIKA.
Ako ne možete pogledati priručnik u PDF obliku, preuzmite Adobe Acrobat Reader s web-mjesta tvrtke Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Autorska prava

Neovlašteno reproduciranje sadržaja ovoga dokumenta u cijelosti ili dijelovima jest zabranjeno.
V_230207
A139-006