Uvod

U ovom se poglavlju navode upute za korištenje priručnika Korisnički vodič, izjave o odricanju od odgovornosti, informacije o autorskim pravima i ostale važne informacije za korisnike. Prema potrebi pročitajte ovo poglavlje.

Priručnici za ovaj uređaj

U ovom se odjeljku opisuju razni priručnici u kojima ćete pronaći informacije o tome kako se koristiti priručnikom Korisnički vodič (ovim priručnikom) te funkcijama i radnim postupcima uređaja.

Odricanje odgovornosti i autorska prava

U ovom su odjeljku i izjave o odricanju o odgovornosti te podaci o autorskim pravima.
A139-000