Slanje e-mail obavijesti u slučaju pogreške

Možete unaprijed odabrati e-mail adresu za kontakt kad bude trebalo zamijeniti toner ili se zaglavi papir koji treba ukloniti itd.

Navođenje odredišta i informacija za slanje

1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI
2
Kliknite [Settings/Registration] na stranici portala. Zaslon sučelja Remote UI
3
Kliknite [Device Management] [E-Mail Notification Settings]  [Add Destination to Notify].
4
Prema potrebi odredite postavke.
[Destination to Notify]
Unesite e-mail adresu.
[Notify When]
Odaberite informacije za slanje.
Možete registrirati do pet odredišta.
5
Kliknite [OK].
Rezultat slanja e-maila možete provjeriti u opciji [Status Monitor/Cancel] izbornika [Job Log].
Tu postavku može odrediti samo korisnik s administratorskim ovlastima.
Tu postavku možete uvesti/izvesti samo iz uređaja iste serije. Uvoz/izvoz podataka o postavkama
Ta je postavka uključena u [Settings/Registration Basic Information] prilikom serijskog izvoza. Uvoz/izvoz svih postavki
A139-0EH