Pokretanje sučelja Remote UI

Kako biste pokrenuli Remote UI, unesite IP adresu uređaja u web-preglednik. Prije tog postupka provjerite IP adresu koja je konfigurirana za uređaj. Postavljanje IP adrese
Zbog sigurnosnih razloga, u Remote UI ne možete se prijaviti pomoću zadane zaporke (7654321) administratora. U Remote UI se prijavite nakon što promijenite zaporku administratora putem upravljačke ploče.
 (Postavke/Registr.) <Postavke upravljanja> <Upravljanje korisnicima> <Upravljanje autentikacijom> <Registriraj/uredi korisnika autentikacije> promijenite lozinku za "Administrator"
Nikako nemojte zaboraviti svoju lozinku. Ako zaboravite lozinku, obratite se distributeru ili servisnom predstavniku.
Nakon postavljanja uređaja i poslužitelja aktivnog direktorija kao uređaja za korisničku autentikaciju (Konfiguriranje metoda za prijavu korisnika i uređaja za autentikaciju), postavka vremena poslužitelja aktivnog direktorija mora biti usklađena s onom na uređaju.
Upotreba TLS enkripcije za komunikaciju
Ako želite kriptirati Remote UI komunikaciju, konfigurirajte TLS ključ i certifikat (Konfiguracija ključa i certifikata za TLS), odaberite <Remote UI Postavke> postavka (<Remote UI Postavke>) i postavite <Koristi TLS> na <Uključeno> te isključite i ponovo uključite uređaj.
Prijavljivanje u Remote UI pomoću zadane zaporke administratora
Možete omogućiti prijavljivanje u Remote UI pomoću zadane zaporke administratora. ( (Postavke/Registr.) <Postavke upravljanja> <Sigurnosne postavke> <Postavke autentikacije/zaporke> <Postavke zaporke> <Dopusti korišt. standard. zaporke za daljinski pristup> <Uključeno>)

Pokretanje sučelja Remote UI

1
Pokrenite web-preglednik.
2
Unesite IP adresu uređaja i pritisnite [ENTER] na tipkovnici računala.
U polje za unos adrese upišite „http://<IP adresa uređaja>/".
Prilikom upotrebe IPv6 adrese, IP adresu okružite uglatim zagradama ([ ]) (npr.: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Ako se Remote UI ne pokrene
Ako se u 3. koraku postupka ne prikaže zaslon za prijavu, obrišite predmemoriju web-preglednika i ponovo unesite IP adresu.
Ako se prikaže poruka u vezi sigurnosti
Poruka upozorenja može se prikazati kada je razmjena podataka putem značajke Remote UI šifrirana. Ako nema problema s certifikatom ili postavkama TLS-a, možete nastaviti upotrebljavati web-preglednik.
3
Prijavite se na Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
Unesite registrirano korisničko ime i zaporku u [User Name] i [Password], odaberite odredište prijave u izborniku [Login Destination] i kliknite [Log In].
Ako se prikaže [Log In (Guest)], neregistrirani korisnici mogu kliknuti taj gumb i prijaviti se kao obični korisnici.
Kod nekih postavki autentikacije korisnika, Remote UI može preskočiti zaslon za prijavu i izravno prikazati glavni zaslon (stranicu portala). Zaslon sučelja Remote UI
Ako je omogućena dvostruka provjera autentičnosti
4
Provjerite je li prikazana stranica portala Remote UI. Zaslon sučelja Remote UI
Kada upotrebljavate Remote UI za rukovanje uređajem, nemojte upotrebljavati gumb [Back] web-preglednika. U slučaju upotrebe gumba [Back], stranica se možda neće pravilno promijeniti.

Postavljanja vremena isteka nakon prijave u sučelje Remote UI

U slučaju izostanka radnju nakon prijave na sučelje Remote UI, kroz određeno vremensko razdoblje korisnik će se automatski odjaviti. Možete postaviti vrijeme do odjave korisnika.
Pokrenite sučelje Remote UI [Settings/Registration] [Network Settings] [Session Settings] [Timeout After Logging in to Remote UI] postavite vrijeme isteka nakon prijave [OK]

Zaslon sučelja Remote UI

Stranica portala prikazana u nastavku prikazuje se u slučaju prijave u Remote UI. U ovom se odjeljku opisuju stavke koje su prikazane na stranici portala te osnovni postupci.
Neke funkcije i stavke prikaza bit će dostupne samo ako se prijavite s administratorskim ovlastima.
Ako više korisnika istovremeno upravlja značajkom Remote UI ili se upravljačkom pločom uređaja upravlja istovremeno kad i značajkom Remote UI, primijenit će se zadnja izvršena radnja.

Informacije o uređaju

Prikazuje se trenutačni status uređaja, zajedno s informacijama o pogreškama, potrošnom materijalu itd.

Jezik prikaza

Možete promijeniti jezik zaslona Remote UI.

[Log Out]

Odjava iz značajke Remote UI i povratak na stranicu za prijavu.

[E-Mail to System Manager]

Izrada poruke e-pošte za slanje administratoru. Adresu e-pošte administratora možete postaviti u izborniku [Settings/Registration]  [User Management]  [System Manager/Contact Person Information Settings].

[Status Monitor/Cancel]

Možete provjeriti status zadataka ili otkazati njihovu obradu. Osim toga, možete provjeriti detaljne informacije o količini preostalog tonera i papira itd.Provjera statusa i zapisnika

[Settings/Registration]

Možete promijeniti postavke uređaja. Možete spremiti pojedinosti postavki na računalo ili ih uvesti s računala na uređaj. Uvoz/izvoz podataka o postavkama
Putem upravljačke ploče ili značajke Remote UI možete mijenjati većinu postavki uređaja, ali neke postavke mogu se mijenjati samo jednim ili drugim putem.

[Basic Tools]

Možete vršiti radnje poput ispisivanja dokumenata ili registriranja/uređivanja odredišta.
Upravljanje pohranjenim datotekama
Izravni ispis datoteka bez da ih otvorite
Registriranje odredišta uz Remote UI

[Management Tools]

Možete upravljati stavkama kao što su aplikacijski dodaci ili informacije o postavkama korisnika (Brisanje informacija o korisničkim postavkama).

[Portal Display Settings]

Možete mijenjati raspored prikaza gumba [Basic Tools] i [Management Tools] na stranici portala.

Poruke/podrška

Prikazuju se poruke administratora, zajedno s vezama za informacije podrške za uređaj. Prikazivanje poruka administratora
Za ažuriranje trenutačne stranice najnovijim informacijama pritisnite .
A139-0CK