Sinkroniziranje postavki s više višenamjenskih pisača Canon

Možete sinkronizirati personalizirane podatke više višenamjenskih pisača tvrtke Canon putem mreže. Time omogućavate upotrebu adresara i osobnog/zajedničkog gumba itd. koji su određeni i registrirani na jednom uređaju i na drugim sinkroniziranim uređajima. Informacije o stavkama koje su podložne sinkronizaciji potražite u odjeljku Popis stavki koje je moguće personalizirati
Poslužitelj/klijent
Uređaj klijent
Uređaj klijent
Ovaj uređaj nema funkciju poslužitelja. Radi kao klijentski uređaj.
Omogućite funkciju poslužitelja na uređaju s funkcijom poslužitelja i povežite ovaj uređaj kao klijent.
Možete sinkronizirati do 10 uređaja, uključujući poslužitelj.
Sinkronizirane vrijednosti možda se neće odraziti, u ovisnosti o dodatnim proizvodima i konfiguraciji uređaja.
Poslužitelj možete upotrebljavati kao poslužitelj koji ne sinkronizira svoje podatke ili kao poslužitelj i klijent (poslužiteljsko/klijentski uređaj).
Ako na poslužiteljskom uređaju ne pokrenete funkcije klijenta, podaci određeni na poslužiteljskom uređaju neće se održavati na klijentskim uređajima.

Postupak za sinkronizaciju

Odredite sinkronizaciju na način prikazan u nastavku.
Početna provjera
Jesu li uređaji za sinkronizaciju pravilno spojeni s mrežom?
Izvoz korisničkih podataka
Preporučujemo da izvezete korisničke podatke i izradite njihovu sigurnosnu kopiju. Uvoz/izvoz podataka o postavkama
Određivanje postavki poslužiteljskog uređaja
Pokrenite sinkronizaciju na poslužiteljskom uređaju. Informacije o postupku potražite u priručnicima s uputama za uređaje s funkcijom poslužitelja.
Određivanje detaljnih postavki sinkronizacije
Odredite detaljne postavke sinkronizacije na poslužiteljskom uređaju. Informacije o postupku potražite u priručnicima s uputama za uređaje s funkcijom poslužitelja.
Pokretanje sinkronizacije
Odredite odredište spajanja na klijentskim uređajima i pokrenite sinkronizaciju. Pokretanje postavljanja sinkronizacije
Provjera sinkronizacije
Provjerite detaljne postavke sinkronizacije, registrirane korisnike i uređaje spojene s poslužiteljskim uređajem. Informacije o postupku potražite u priručnicima s uputama za uređaje s funkcijom poslužitelja.
Želite li promijeniti opseg dijeljenja itd. nakon pokretanja sinkronizacije, isključite sve klijentske uređaje, promijenite postavke poslužiteljskog uređaja i ponovno pokrenite sve klijentske uređaje.
Sinkronizacija će započeti nakon ponovnog pokretanja klijentskih uređaja.
Kad se klijentski uređaj pokrene i poveže s poslužiteljskim uređajem, korisnički podaci registrirani na poslužiteljskom i klijentskom uređaju prebrisat će se korisničkim podacima s poslužiteljskog uređaja, a korisnički podaci postavljeni na klijentskom uređaju bit će izbrisani. Kako biste upotrijebili korisničke podatke s klijentskog uređaja za povezivanje, prije pokretanja klijentskog uređaja izbrišite pripadajuće podatke s poslužiteljskog uređaja pomoću opcije <Delete User Data> u izborniku <Synchronize Custom Settings (Server)>.
Ako postoje drugačiji podaci za istog korisnika na više klijentskih uređaja koji su uzastopno počeli s radom, za sinkronizaciju će se upotrijebiti korisnički podaci s onog klijentskog uređaja koji se prvi povezao s poslužiteljem.
 : Podaci korisnika 1
 : Drugi podaci korisnika 1
 : Podaci korisnika 2
 : Podaci korisnika 3
Korisnički podaci s klijentskog uređaja A
Prvi klijentski uređaj koji je povezan s poslužiteljem.
Ima registrirane podatke korisnika 1 i korisnika 2.
Korisnički podaci s klijentskog uređaja B
Ima druge registrirane podatke korisnika 1 i korisnika 3.
Korisnički podaci registrirani na poslužiteljskom uređaju
Podaci korisnika 1 registrirani na poslužiteljskom uređaju sinkronizirat će se pomoću podataka s klijentskog uređaja A.
Ako dođe do problema s poslužiteljskim ili klijentskim uređajem nakon pokretanja sinkronizacije, podaci za [Device-Specific (Not Shared)] koji su postavljeni za opseg dijeljenja na uređaju na kojemu se nalazi problem vratit će se na zadane postavke i neće se obnoviti.
Kako bi se omogućila sinkronizacija personaliziranih postavki između uređaja, postavke autentikacije uređaja i postavke za upravljanje skupinama moraju biti identične. Informacije o određivanju istih postavki autentikacije potražite u uputama za prijavu. Za postavke upravljanja skupinama, preporučujemo da se postavke s jednog uređaja izvoze i uvoze na druge uređaje. U slučaju upotrebe ID-brojeva odjela za upravljanje skupinama, postavite identične ID-brojeve odjela za svaki uređaj.
Kako biste sinkronizirali informacije o mrežnim mjestima za privjeske, redoslijed registracije mrežnih mjesta za sve uređaje mora biti isti.
Ako upotrebljavate uređaj starije verzije, registrirani prečaci i privjesci možda se neće sinkronizirati.
Dok se sinkroniziraju prilagođene postavke, mogućnost <Akcija za prekoračenje maksimalnog broja korisnika> za oba klijentska uređaja i poslužiteljski uređaj postavljena je na <Izbriši najstarije korisničke postavke> i ne može se promijeniti.
Ako je pokrenuta sinkronizacija personaliziranih postavki (klijent), podatke podložne sinkronizaciji (uključujući adresar) nećete moći uvoziti niti izvoziti. Informacije o uvozu/izvozu podataka s postavkama potražite u odjeljku Uvoz/izvoz podataka o postavkama. Informacije o podacima podložnima sinkronizaciji personaliziranih postavki potražite u odjeljku Popis stavki koje je moguće personalizirati.
A139-0EK