Pokretanje postavljanja sinkronizacije

Putem sučelja Remote UI odredite postavke za pokretanje sinkronizacije i pokrenite je. Registracija zahtijeva administratorske ovlasti.

Sinkronizacija prilagođenih postavki

Odredite postavke za klijentski uređaj.
Uređaj s funkcijom poslužitelja zahtijeva druge postavke za poslužiteljski uređaj.
1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI
2
Kliknite [Synchronize Custom Settings] na stranici portala. Zaslon sučelja Remote UI
3
Kliknite [Change Connection Destination...].
4
Odredite potrebne postavke.
[Service]
Odaberite [Start].
[ Destination Server Address:]
Unesite IP ili adresu ili naziv hosta poslužiteljskog uređaja. Za broj porta morate unijeti "8443". Broj porta možete izostaviti. Ako polje ostavite praznim, poslužiteljski uređaj bit će automatski otkriven.
Primjer postavki (IPv4):
Upotreba IP adrese: 192.168.18.138
Upotreba naziva hosta: v4.server.canon.com
Primjer postavki (IPv6):
Upotreba IP adrese: fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc
Upotreba naziva hosta: v6.server.canon.com
Prilikom odabira naziva porta: [fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc]:8443
[Search Depth (Router):]
Odaberite broj usmjerivača za komunikaciju. Ako je vrijednost premala, mreža možda neće uspjeti otkriti poslužiteljski uređaj. Ako ne želite komunicirati putem usmjerivača, odaberite "1".
[User Account ID for Authentication:]/[New Password:]
Unesite ID i zaporku korisničkog računa s administratorskim ovlastima za uređaj koji ćete upotrebljavati kao poslužiteljski uređaj.
[Allow custom settings to be applied during operation]
Označite potvrdni okvir tako da održava postavke <Promjena jezika/tipkovnice>, <Dostupnost> i <Postavke osobnog SSID-a i mrežnog ključa> kad to bude moguće ako se ne mogu odražavati odmah nakon prijave.
U sljedećim slučajevima, sinkronizaciju možete postaviti bez provođenja 4. koraka.
Kad se uređaji za sinkronizaciju nalaze unutar istog usmjerivača.
Kad je opcija <Koristi korisničku autentikaciju> postavljena na <Uključeno> na poslužiteljskom uređaju (pogledajte <Koristi korisničku autentikaciju>), a korisnička autentikacija postavljena je kao servis za prijavu (pogledajte Promjena servisa za prijavu)
Ako za [User Account ID for Authentication:] na klijentskim uređajima niste unijeli ništa (stavka iznosi null)
Ako je na poslužiteljskom uređaju pokrenut servis za sinkronizaciju prilagođenih postavki (ako je uređaj poslužiteljski/klijentski uređaj, postavku možete promijeniti istovremenim pokretanjem poslužiteljskog i klijentskog servisa)
Ako u istoj mreži postoji samo jedan poslužiteljski uređaj za sinkronizaciju prilagođenih postavki u istoj mreži
Klijentski uređaj ne može se povezati putem pretraživanja u sljedećim slučajevima. Unesite IPv4 adresu ta adresu odredišnog poslužitelja.
Ako su mrežnim postavkama poslužiteljskog uređaja obuhvaćeni IPv4 i IPv6, IPv6 će biti prioritet i IPv4 će se onemogućiti na klijentskom uređaju
Ako se glavna lnija koristi za mrežne postavke poslužiteljskog uređaja, a pomoćna linija se koristi za mrežne postavke klijentsog uređaja
Ako se pomoćna linija koristi za mrežne postavke poslužiteljskog uređaja, navedite sljedeće postavke.
Poslužiteljski i klijentski uređaj: Unesite IP adresu glavne linije ili lokalno glavno računalo kao adresu odredišnog poslužitelja.
Klijentski uređaj: Unesite IP adresu pomoćne linije poslužiteljskog uređaja kao adresu odredišnog poslužitelja.
5
Kliknite [Change].
6
Ponovno pokrenite uređaj. Isključivanje / ponovno pokretanje uređaja
Nastavite konfigurirati postavke sinkronizacije na uređaju s funkcijom poslužitelja.
Provjera komunikacijskog loga za sinkronizaciju
Komunikacijski log možete provjeriti na zaslonu za sinkronizaciju prilagođenih postavki. Log možete preuzeti i u vidu datoteke.
„Upozorenje“ se bilježi kao razina na kojoj je komunikacija poslužiteljskog uređaja privremeno onemogućena.
„Pogreška“ se bilježi kao razina na kojoj je prekoračena razina maksimalne količine podataka za registraciju ili je došlo do neuspješne autentikacije s poslužiteljskim uređajem.
Jednostavne postavke sinkronizacije
Sinkronizaciju prilagođenih postavki možete pokrenuti s upravljačke ploče višenamjenskih pisača Canon unutar istog usmjerivača.
Za klijentski uređaj:
pritisnite  (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>  postavite <Sinkroniziraj personalizirane postavke (klijent)> na <Aktiviraj>.
Kao metodu autentikacije morate omogućiti korisničku autentikaciju.
Napomena prilikom otkazivanja sinkronizacije
Ako klijentski uređaj otkaže sinkronizaciju prilagođenih postavki, klijentski uređaj neće moći dohvatiti postavke svih korisnika registriranih na poslužiteljskom uređaju. Stoga imajte na umu kako personalizirani podaci uređaja koji je bio klijentski uređaj nakon otkazivanja sinkronizacije prilagođenih postavki možda neće sadržavati najnovije podatke.
A139-0EL