Dodavanje i uređivanje korisnički podataka u CSV datoteci

U ovom odjeljku prikazuje se sadržaj svih stupaca iz CSV datoteke koji se upotrebljavaju za uvoz ili izvoz. Prilikom uređivanja CSV datoteka obratite pažnju na ovaj odjeljak.
Međutim, ako u odjeljku „Potrebna promjena“ konkretnog stupca piše „Ne“, nemojte mijenjati sadržaj tog stupca.
Naziv stupca
Potrebna promjena
Valjani znakovi
Znakovi nisu valjani
Kompatibilnost sa zaslonom sučelja Remote UI
Napomene
uid
Da
1 do 32 znaka
Kontrolni znakovi, razmaci od jednog bajta i sljedeći znakovi:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Mora se unijeti prilikom uvoza.
„@“ može biti dostupan ovisno o postavci. <Dopusti uporabu @ u korisničkom imenu>
zaporka
Da
0 do 32 znaka unutar skupa znakova ISO885915
Kontrolni znakovi
Izlaz u obliku "********" (* x 8) prilikom izvoza.
Prilikom ažuriranja zaporke, "********" će se izbrisati i prebrisati novom zaporkom. Međutim, prilikom uvoza promjena, čak i ako polje ostavite nedefiniranim (prazno), neće se prebrisati kao prazno, već će zadržati postojeću vrijednost.
U slučaju izostavljanja stavke prilikom uvoza promjena, postojeći će korisnik prenijeti izvornu zaporku.
cn
Da
0 do 32 znaka
Kontrolni znakovi
N.D.
cn;lang-ja;fonetski
Da
0 do 32 znaka
Kontrolni znakovi
Pogledajte „Napomene“.
Prikazuje se kao „fonetski“ ako je za jezik prikaza odabran „Japanski“.
cardIdList
Da
ID kartice: broj s do osam alfanumeričkih znakova
Možete odrediti do 1000 stavki.
Alfanumerički znakovi od više bajtova
N.D.
N.D.
mail
Da
Kombinacija od 0 do 256 alfanumeričkih znakova i simbola
Kontrolni znakovi
N.D.
avatorImgPath
Ne
-
-
Promjena nije moguća. Automatski dodijeljeno prilikom određivanja slika ikona.
dept_id
Da
Broj s najviše sedam znamenki
Brojčani znakovi od više bajtova
N.D.
dept_pin
Da
Broj s najviše sedam znamenki
Brojčani znakovi od više bajtova
N.D.
roleName
Da
0 do 32 znaka
Kontrolni znakovi, razmaci od jednog bajta i sljedeći znakovi:
\ / : * ? | <>[];,=+@"&
U slučaju izostavljanja stavke ili određivanja naziva koji nije registriran za upravljanje ulogama, promijenit će se na početnu postavku uloge.
cardId1
Da
Kombinacija od 0 do 128 alfanumeričkih znakova i simbola
Kontrolni znakovi
-
Ne razlikuju se velika i mala slova.
Ne smije kolidirati s drugim korisnikom ili nazivom „cardId2“. Ako je u koliziji s drugim korisnikom, ostat će prazno.
issueNumber1
Da
0 do 2147483647
Brojčani znakovi od više bajtova
-
N.D.
cardId2
Da
Kombinacija od 0 do 128 alfanumeričkih znakova i simbola
Kontrolni znakovi
-
Ne razlikuju se velika i mala slova.
Ne smije kolidirati s drugim korisnikom ili nazivom „cardId1“. Ako je u koliziji s drugim korisnikom ili nazivom „cardId1“, ostat će prazno.
issueNumber2
Da
0 do 2147483647
Brojčani znakovi od više bajtova
-
N.D.
accountExpires
Da
Pogledajte „Napomene“.
Pogledajte „Napomene“.
Format GGGGMMDD. "235959" automatski se dodaje kao vrijeme nakon uvoza.
accountDisabled
Da
1 ili 0
Bilo koji znak osim "1" (onemogućeno) i "0" (omogućeno)
N.D.
skupina
Da
0 do 64 znaka.
Možete odrediti do 10 stavki.
Kontrolni znakovi, razmaci od jednog bajta i posebni simboli.
„Naziv skupine“ registrirane za upravljanje skupinom korisnika zapisan je ovdje. Ako korisnik pripada u više skupina, nazivi skupina povezani su znakom "|".
createDate
Da
Pogledajte „Napomene“.
Pogledajte „Napomene“.
-
(N.D.)
Izlaz u formatu „TGGGGMMDDhhmmssmmm“ prilikom izvoza. („T" se dodaje kako bi se spriječilo narušavanje strukture teksta.)
Prilikom uvoza, informacije unesite u jednom sljedećih formata.
GGGGMMDDhhmmssmmm
TGGGGMMDDhhmmssmmm
GGGGMMDD
TGGGGMMDD
Ako ispustite tu stavku, za datum i vrijeme registracije novih korisnika upotrebljavat će se datum i vrijeme uvoza. Za postojeće korisnike, prenose se izvorni datum i vrijeme registracije.
lastLoginDate
Da
Pogledajte „Napomene“.
Pogledajte „Napomene“.
-
(N.D.)
Datum i vrijeme zadnje prijave korisnika spremaju se.
Izlaz u formatu „TGGGGMMDDhhmmssmmm“ prilikom izvoza. („T" se dodaje kako bi se spriječilo narušavanje strukture teksta.)
Prilikom uvoza, informacije unesite u jednom sljedećih formata.
GGGGMMDDhhmmssmmm
TGGGGMMDDhhmmssmmm
GGGGMMDD
TGGGGMMDD
Služi za utvrđivanje toga je li korisnik prijavljen i treba li izvršiti automatsko brisanje korisnika.
Ako izostavite tu stavku, datum i vrijeme zadnje prijave novih korisnika bit će prazni. Za postojeće korisnike, prenose se datum i vrijeme zadnje prijave korisnika.
dc
Ne
0 do 32 znaka
Kontrolni znakovi
-
(N.D.)
Promjena nije moguća. Automatski će se dodijeliti sljedećim korisnicima.
Korisnici registrirani nakon autentikacija poslužitelja
uuid
Ne
-
-
-
Promjena nije moguća. Automatski dodijeljeno tijekom registracije korisnika.
sdl_digest
Ne
-
-
-
Promjena nije moguća. Automatski generirano tijekom registriranja / promjene zaporke.
uac_advbox_digest1
Ne
-
-
-
Promjena nije moguća. Automatski generirano tijekom registriranja / promjene zaporke.
uac_advbox_digest2
Ne
-
-
-
Promjena nije moguća. Automatski generirano tijekom registriranja / promjene zaporke.
pin_digest
Ne
-
-
-
Promjena nije moguća. Automatski generirano tijekom registriranja / promjene PIN-a.
server_user_flg
Ne
-
-
-
Promjena nije moguća. To je skupina kojoj pripada korisnik koji je registriran po dovršetku autentikacije poslužitelja.
server_user_gp_key
Ne
-
-
-
Promjena nije moguća. To je skupina kojoj pripada korisnik koji je registriran po dovršetku autentikacije poslužitelja.
server_user_gp_value
Ne
-
-
-
Promjena nije moguća. To je skupina kojoj pripada korisnik koji je registriran po dovršetku autentikacije poslužitelja.
non_expire_password
Da
1 ili 0
Bilo koji znak osim „1“ (omogući) i „0“ (onemogući)
Ako se ta stavka ne unese, odražava se „0“ (onemogućeno).
next_password_change_required
Da
1 ili 0
Bilo koji znak osim „1“ (omogući) i „0“ (onemogući)
Ako se ta stavka ne unese, odražava se „0“ (onemogućeno).
CharSet
-
-
-
-
Za UTF8, „CharSet:UTF8" bit će zapisan u retku stupca.
Redak na početku datoteke je redak stupca.
Nazivi stavki možda se neće prikazivati redoslijedom.
CSV datoteke podržavaju sljedeća kodiranja: UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 i Korejski.
U slučaju navođenja bilo kojeg uvjeta, tekstni nizovi u izvezenim CSV datotekama okruženi su uglatim zagradama "[" i "]". Prilikom uređivanja CSV datoteke i dodavanja novih tekstnih nizova koji ispunjavaju sljedeće uvjete, te tekstne nizove okružite uglatim zagradama, "[" i "]".
Brojevi koji započinju s "0"
Brojevi koji imaju više od 12 znamenki
Tekstni nizovi okruženi uglatim zagradama, "[" i "]"
A139-0A8