Obavještavanje e-poštom o dovršetku slanja/spremanja

Možete primiti obavijest e-poštom da je završeno slanje/spremanje dokumenata. Čak i ako dokumenti čekaju na slanje/spremanje, možete koristiti računalo ili prijenosni uređaj za provjeru je li dovršeno slanje dokumenata, što vas umiruje. Kada se dogodi pogreška, primate obavijest o dokumentima koji nisu poslani/spremljeni.
Za odabir odredišta za obavještavanje iz <Adresar>, nužno je registrirati odredište unaprijed. Registriranje odredišta u adresaru
Da biste odabrali <Pošalji meni> kao odredište za obavještavanje, nižno je registrirati adresu e-pošte u podacima korisnika unaprijed i prijaviti se koristeći upravljanjem osobnom autentikacijom. Registriranje podataka uređaja na lokalnom uređaju
1
Postavite izvornik. Smještanje izvornika
2
Pritisnite <Skeniranje i slanje>. Zaslon <Početni prikaz>
3
Odredite odredište na zaslonu s osnovnim značajkama skeniranja. Zaslon s osnovnim značajkama skeniranja
4
Po potrebi definirajte postavke skeniranja. Osnovni postupci skeniranja originala
5
Pritisnite <Opcije>  <Obavijest o dovrš. zadatku>.
6
Odaberite uvjet obavještavanja i postavite odredište za obavještavanje.
Ako odaberete <Obavijest za svaki rezultat>, za svaki zadatak slanja šalje se poruka e-pošta. Ako odaberete <Obav. samo za greške>, samo kod pogreške se šalje poruka e-pošta.
Više informacija o pregledu i korištenju adresara potražite u odjeljku Adresar.
Ako želite provjeriti sadržaj poslanog dokumenta, odaberite <Priloži sliku TX-a> da biste dodali u privitak prvu stranicu dokumenta kao PDF datoteku poruci obavijesti.
7
Pritisnite <OK> <Zatvori>.
8
Pritisnite  (Start).
Izvornici se skeniraju i započinje slanje/spremanje. Kada se dovrši slanje/spremanje, na određenu adresu se šalje poruka obavijesti.
A139-08H