Osnovni postupci skeniranja originala

U ovom se odjeljku opisuju osnovni postupci za skeniranje izvornika.
1
Postavite izvornik. Smještanje izvornika
2
Pritisnite <Skeniranje i slanje>. Zaslon <Početni prikaz>
3
Odredite odredište na zaslonu s osnovnim značajkama skeniranja. Zaslon s osnovnim značajkama skeniranja
Navođenje odredišta iz adresara
Navođenje odredišta putem gumba za biranje jednim dodirom
Ručni unos odredišta
Definiranje odredišta na LDAP poslužitelju
Navođenje vlastite adrese e-pošte
Navođenje osobne mape
Navođenje odredišta iz adresara na mobilnom uređaju
Navođenje adresa u Cc/Bcc
Za navođenje više odredišta pritisnite <Definirajte odredišta> i navedite dodatno odredište.
Za brisanje odredišta odaberite odredište koje želite izbrisati, a zatim pritisnite <Izbriši odred.>.
Možete odabrati odredište i pritisnuti <Detalji> da biste potvrdili detaljne informacije za odredište.
Možete promijeniti odredišta iz <Detalji> određenih korištenjem čarobnjaka Nova odredišta i odredišta pribavljenih preko LDAP poslužitelja.
Ako je poslužiteljski uređaj izvršava postavke podataka o upravitelju sustava, obavlja se provjera autentičnosti između poslužiteljskog uređaja i klijentskog uređaja dok klijentski uređaj pribavlja udaljeni adresar/gumbe za biranje jednim dodirom. Provjera autentičnosti obavlja se usklađivanjem ID-ja i PIN-a upravitelja sustava postavljenog na poslužiteljskom uređaju i klijentskom uređaju. Promijenite ID i PIN upravitelja sustava
Dostupnost udaljenog adresara/gumbi za biranje jednim dodirom ovisi o statusu postavki podataka o upravitelju sustava za poslužiteljski uređaj i klijentski uređaj, kako je prikazano u nastavku.
Kada poslužiteljski uređaj primjenjuje postavke podataka o upravitelju sustava
Kada klijentski uređaj primjenjuje postavke podataka o upravitelju sustava
ID upravitelja sustava poklapa se s PIN-om sustava za poslužiteljski uređaj
Možete koristiti udaljeni adresar/gumb za biranje jednim dodirom
Izvršavanje
Izvršavanje
Odgovara
Da
Ne odgovara
Ne
Neizvršavanje
-
Ne
Neizvršavanje
Izvršavanje
-
Da
Neizvršavanje
-
Da
4
Po potrebi definirajte postavke skeniranja.
Odabir formata datoteke
Odabir razlučivosti
Definiranje veličine skeniranja izvornika
Definiranje skeniranja u boji/crno-bijelog skeniranja
Skeniranje obje strane izvornika
5
Pritisnite  (Start).
Izvornici se skeniraju i započinje slanje/spremanje.
Za otkazivanje skeniranja pritisnite <Otkaži> ili  (Stop)  <Da>.
Kada se prikaže <Za skeniranje sljedećeg originala pritisnite [Start].>
Ovisno o postavkama komunikacije, možda će biti zatražen unos korisničkog imena i lozinke. Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom
Odaberite za provjeru ukupnog broja ispisanih stranica.
U gornjem desnom dijelu zaslona prikazuje se ukupan broj određenih odredišta. To omogućava da potvrdite da je broj odredišta ispravan prije slanja.
Za trenutno otkazivanje zadatka koji se šalje
Ako pritisnete (Stop) na upravljačkoj ploči da biste otkazali zadatak dok se šalje, pojavljuje se poruka <Dopuštate li otkazivanje sljedećih zadataka slanja?>. Pritisnite tipku <Da> da biste otkazali slanje.
Možete odabrati <Najnoviji primlj. zadatak> ili <Zadatak za slanje> da biste otkazali posao koji želite otkazati. <Zadatak za otkazivanje kad se pritisne Stop>
Pritisnite (Stop) kad imate više zadataka slanja za prikazati na zaslonu za odabir zadatka slanja za otkazati. Ako nije prikazan zadatak slanja koji želite otkazati, pritisnite <Provjeri ostale zadatke> da biste prikazali <Zadaci slanja>. Odaberite zadatak koji želite otkazati i kliknite <Otkaži>.
Provjera statusa poslanih/spremljenih dokumenata
Na zaslonu <Nadzor statusa> možete provjeriti statuse poslanih/spremljenih dokumenata. Ovaj zaslon omogućava ponovno slanje/spremanje ili otkazivanje slanja/spremanja nakon provjere statusa. Provjera statusa i zapisnika za skenirane izvornike
Kad je <Prikaži obavijest kad je zadatak prihvaćen> postavljen na <Uključeno>, zaslon <Nadzor statusa> može se prikazati sa sljedećeg zaslona koji je prikazan nakon primanja zadatka slanja. <Prikaži obavijest kad je zadatak prihvaćen>
Za ispis izvještaja za rezultate slanja/spremanja
Na zaslonu osnovnih značajki skeniranja pritisnite <Opcije>  <Izvješće o TX rezultatu> omogućuje vam da automatski ispišete izvještaj koji navodi rezultate slanja.
Za postavljanje toga za svaki zadatak iz <Opcije>, nužno je odabrati <Samo za pogrešku> ili <Isključeno> u <Izvješće o TX rezultatu>, a zatim postavite <Dopusti ispisivanje iz Opcija> na <Uključeno>.
Naziv datoteke
Kad se šalje/sprema datoteka, njezin naziv automatski se postavlja na temelju sljedećeg formata. Možete primijeniti postavku tako da može biti dodijeljeno drugo ime. Postavljanje naziva datoteke
Kad šaljete e-poštom
format „broj zadatka (četiri znamenke)_brojevi stranica (tri znamenke).datotečni nastavak“, kao npr. „1042_001.jpg“
Kad spremate na datotečni poslužitelj
format „godina, mjesec, dan, sat, minuta“ i druga datoteka je spremljena u formatu „(14 znamenki).datotečni nastavak“, poput „20151030133541.jpg“
Predmet poruke e-pošte
Predmet unesen u <Standardni predmet> automatski je postavljen (<Standardni predmet>). Ako definirate drugi predmet, promijenite postavku ili ju odredite svaki put kad šaljete poruku e-pošte (Određivanje postavki e-pošte).
Određivanje vrha i dna izvornika
Možete postaviti usmjerenje dokumenta prije skeniranja tako da su njegov vrh i dno pravilno postavljeni kad se poslana/spremljena datoteka prikazuje na računalu.
Na zaslonu s osnovnim značajkama skeniranja pritisnite <Opcije> <Orijentacija sadržaja orig.> <Vrhu uz dalji rub> <OK>.
Definiranje više odredišta, uključujući odredište za faksiranje
Postavljanje <Aktiviraj faks u funkciji Skeniranje i slanje> na <Uključeno> omogućava definiranje odredišta za faksiranje sa zaslona s osnovnim značajkama skeniranja (<Prikaz funkcije faksa>). Ova postavka korisna je za određivanje više odredišta, uključujući odredišta za faksiranje, kao kad spremate kopiju poslanog faksa na datotečni poslužitelj.
Provjera skeniranih slika prije slanja/spremanja
Možete provjeriti skenirane slike na zaslonu pretpregleda prije slanja/spremanja. Provjera skeniranih izvornika prije slanja/spremanja (Pretpregled)
Registriranje često korištenih postavki
Možete kombinirati često korištena odredišta i postavke skeniranja na gumbu na uređaju radi kasnijeg korištenja. Pritiskom registriranog gumba kod skeniranog izvornika, možete brzo dovršiti postavke. Registriranje kombinacije često upotrebljavanih funkcija
A139-082