<Posebna obrada>

Upotrijebite niz procesa za rješavanje problema koji se pojavljuju zbog čimbenika kao što su vrsta papira, materijal koji se upotrebljava ili njegovo stanje.
Informacije o stavkama („A", „B", „C" i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Mod za sprečavanje uzorka kapljica vode>

 (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Možete postaviti opciju <Mod za sprečavanje uzorka kapljica vode> kad se pojave zamrljane slike, praznine, vodoravne linije itd. na slikama s polutonovima kod obostranih zadataka ispisa. Odmah nakon što uključite uređaj u okruženju niske temperature, ako se reprodukcija polutonova ispisa značajno razlikuje od izvornog dokumenta, postavite ovaj mod na <Uključeno>.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Mod za sprečavanje uzorka kapljica vode>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Ako postavite <Mod za sprečavanje uzorka kapljica vode>, brzina ispisa za prvog lista postat će sporija.

<Podešavanje temperature fiksiranja>

 (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Možete smanjiti probleme kvalitete slike zbog neodgovarajuće temperature jedinice za fiksiranje tako da podesite temperaturu fiksiranja.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Podešavanje temperature fiksiranja>
<Nisko>, <Standardno>, <Visoka 1>, <Visoka 2>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Ovo postavite u sljedećim slučajevima. Rezultati ispisa mogli bi se poboljšati.
<Nisko>: Ovo postavite kad se ponovi ista slika koja ne odgovara namjeni, kao što je naznačeno u nastavku.


<Visoka 1>: Ovo postavite kad se toner odvoji s ispisanih slika.
<Visoka 2>: Ovo postavite kad poboljšanje opcije <Visoka 1> nije dovoljno.
Opciju <Standardno> postavite ako ne želite koristiti bilo koju opciju.
Brzina ispisa sporija je kad je postavljena opcija <Visoka 2>.
Odvajanje tonera moglo bi se poboljšati bez mijenjanja ove postavke tako da promijeniti vrstu papira i okruženje za uporabu.

<Mod za spreč. nabora>

 (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Možete postaviti <Mod za spreč. nabora> da biste smanjili uvijanje rubova papira zbog pritiska na jedinici za fiksiranje tijekom ispisa.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Mod za spreč. nabora>
<Mod 1>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Mod 2>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Ako je ova postavka postavljena na <Uključeno>, to može utjecati na kvalitetu ispisa.
Ako postavljanje opcije <Mod 1> na <Uključeno> ne smanji uvijanje, postavite <Mod 2> na <Uključeno>. Ako postavljanje opcija <Mod 1> i <Mod 2> ne smanji uvijanje, postavite <Mod 1> i <Mod 2> na <Isključeno> i <Promjena načina ulaganja papira> na <Priorit. ispisne str.>.

<Mod za spreč. klizanja papira>

 (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Papir možda neće biti pravilno uvučen kod ispisa ili kvaliteta ispisa može biti smanjena, ovisno o okruženju za uporabu.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Mod za spreč. klizanja papira>
<Isključeno>, <Mod 1>, <Mod 2>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Mod 1> : Ovo postavite kod ispisa dokumenata s velikim brojem slika ili velikom količinom teksta na svakoj stranici. No ispis će biti sporiji.
<Mod 2> : Ovo postavite kod ispisa dokumenata s malim brojem slika ili malom količinom teksta na svakoj stranici. Brzina ispisa neće biti smanjena kao kod opcije <Mod 1>.
<Isključeno>: Ovo postavite kad ne želite smanjiti brzinu ispisa. No, kvaliteta ispisa neće se popraviti.

<Automatsko čišćenje sekundarnog transfernog valjka>

 (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Sekundarni prijenosni valjak čisti se nakon izvršenja zadatka ispisa u navedenom vlastitom formatu. Ovo postavite kad je stražnja strana papira prljava.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Automatsko čišćenje sekundarnog transfernog valjka>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information

<Mod za sprječavanje bijelih mrlja>

 (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Na ispisanoj slici mogu se pojaviti bijele trake. Ova postavka može poboljšati ovaj problem.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Mod za sprječavanje bijelih mrlja>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Gustoća ispisa bit će manja kada postavite na <Uključeno>.

<Pravil. fiksiranje kod korišt. običnog papira>

 (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Na ispisanoj slici mogu se pojaviti mrlje, ovisno o vrsti papira i okruženju za uporabu. Ova postavka može poboljšati ovaj problem.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Pravil. fiksiranje kod korišt. običnog papira>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Kada postavite na <Uključeno>, ispis će biti sporiji.

<Pravil. fiksiranje zad. kraja kod korišt. običnog papira>

 (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Boje bi mogle postati tamnije pri kraju ispisanih slika jer toner nije dovoljno fiksiran. Ova postavka može poboljšati ovaj problem.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Pravil. fiksiranje zad. kraja kod korišt. običnog papira>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Kada postavite na <Uključeno>, ispis će biti sporiji.

<Mjesto ispune za mod podešav. slike za obični papir>

 (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Kvalitetu dorade možda će se moći poboljšati omogućavanjem ove postavke kada se koristi običan papir s glatkom površinom.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Mjesto ispune za mod podešav. slike za obični papir>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Ako ovo postavite na <Uključeno> kada koristite običan papir bez glatke površine, mogu se pojaviti problemi s fiksiranjem.

<Mjesto ispune za mod podešavanja slike za teški papir>

 (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Kvalitetu dorade možda će se moći poboljšati omogućavanjem ove postavke kada se koristi teški papir bez glatke površine.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Mjesto ispune za mod podešavanja slike za teški papir>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Ako ovo postavite na <Uključeno> kada koristite papir s glatkom površinom, mogu se pojaviti problemi s fiksiranjem.

<Mod za sprečavanje lijepljenja omotnica>

 (Postavke/Registr.)  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Posebna obrada>
Možete postaviti <Mod za sprečavanje lijepljenja omotnica> da biste spriječili taljenje i ljepljenje ljepila na preklopnicama omotnica zbog vrućine i pritiska na jedinici za fiksiranje tijekom ispisa omotnica.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Mod za sprečavanje lijepljenja omotnica>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Ta je postavka omogućena samo pri ispisu omotnica.
Ako je ta postavka postavljena na <Uključeno>, to bi moglo imati negativni učinak na kvalitetu slike.
A139-0H0