<Postavke skeniranja>

Odredite postavke skeniranja koje su zajedničke svim funkcijama.
Informacije o stavkama („A“, „B“, „C“ i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Uklanjanje papira zaglavljenog u ulagaču>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke skeniranja>
Ako papir zaglavi u ulagaču, možete odabrati hoće li skeniranje ponovno započeti od prve stranice izvornika ili od stranice izvornika na kojoj je skeniranje prekinuto.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Uklanjanje papira zaglavljenog u ulagaču>
<Od prve stranice>, <Od obustav. originala>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Izravno slanje faksova ne podržava tu postavku. Ako papir zaglavi za vrijeme izravnog slanja, zadatak će biti otkazan. U tom slučaju, ponovno postavite zadatak.
Ovisno o lokaciji zaglavljenog papira, možete biti teško odrediti je li skeniranje dokumenta dovršeno. Ako ste postavili mogućnost <Od obustav. originala> za <Uklanjanje papira zaglavljenog u ulagaču> i ne možete pronaći do koje je stranice dokument skeniran, preporučuje se da otkažete zadatak i zatim ga ponovno izvršite.
Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti.
<Od prve stranice>: Ponovno postavlja izvornike u ulagač i zatim ponovno pokreće skeniranje od prve stranice dokumenta. Izvornici se automatski uvlače do stranice dokumenta na kojoj je skeniranje prekinuto.
<Od obustav. originala>: Postavite izvornike koji nisu skenirani zbog zaglavljivanja papira u ulagač, a zatim počnite ponovno skenirati sve preostale izvornike.

<Sprečavanje pojave crta>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke skeniranja>
Možete postaviti želite li otkrivati i spriječiti linije prilikom skeniranja izvornika.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Sprečavanje pojave crta>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Kad je odabrana mogućnost <Uključeno>, izuzetno tanke crte mogu se otkriti kao linije.

<Prioritet brzine/kvalitete slike za c-b sken>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke skeniranja>
Kada skenirate u crno-bijeloj tehnici, možete odrediti hoće li prioritet biti brzina skeniranja ili kvaliteta slike.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prioritet brzine/kvalitete slike za c-b sken>
<Zadaci slanja faksa/I-faksa>: <Prioritet brzine>, <Prioritet kvalitete>
<Svi zadaci slanja osim faksa/I-faksa>: <Prioritet brzine>, <Prioritet kvalitete>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information

Čak i ako je postavljen <Prioritet kvalitete>, postavka nije omogućena kada se šalje faks uz <Izravno slanje>.

<Prioritet brzine/kvalitete slike za sken iz ulagača>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke skeniranja>
Možete postaviti je li prioritet brzina skeniranja ili kvaliteta slike kada se izvornik skenira iz ulagača.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prioritet brzine/kvalitete slike za sken iz ulagača>
<Prioritet brzine>, <Prioritet kvalitete>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Ova postavka odnosi se na funkciju kopiranja i na AddOn aplikacije koje koriste funkciju kopiranja.

<Gamma vrijednost za udaljene skenove>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke skeniranja>
Možete podesiti gamma vrijednost koja će se koristiti za skeniranje dokumenata u boji na računalo. Odaberite gama vrijednost koja najbolje odgovara postavkama računala kako biste mogli ispisati dokument uz optimalnu gustoću.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Gamma vrijednost za udaljene skenove>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information

<Automatski online>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke skeniranja>
Postavite tu postavku na <Uključeno> da biste automatski omogućili funkciju udaljenog skenera kada pritisnete <Udaljeni skener> (Zaslon <Početni prikaz>).
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Automatski online>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je omogućena funkcija udaljenog skenera, ne možete upotrebljavati funkcije <Kopiranje> i <Skeniranje i pohrana>.
Možete odrediti razdoblje nakon kojega ćete biti odjavljeni, a dodirni će se zaslon automatski vratiti na zadanu postavku.

<Automatski offline>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke skeniranja>
Kada je omogućena funkcija udaljenog skenera (kada je uređaj na mreži), skeniranje nije moguće uz <Kopiranje> ili <Skeniranje i pohrana>. Ako mogućnost <Automatski offline> postavite na <Uključeno>, uređaj automatski prelazi u izvanmrežni rad kada istekne vrijeme postavljeno u sklopu mogućnosti <Auto Reset Time> u odjeljku <Vaše postavke> (Postavke/Registr.).
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Automatski offline>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Ako se mogućnost <Vrijeme do automatskog resetiranja> postavi na <0>, uređaj automatski prelazi na izvanmrežni rad nakon približno dvije minute.
Možete odrediti razdoblje nakon kojega ćete biti odjavljeni, a dodirni će se zaslon automatski vratiti na zadanu postavku.
A139-0HC