PDF

Informacije o stavkama („A“, „B“, „C“ i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ušteda papira>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Povećaj/smanji na vel.>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Povećaj područje ispisa>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<N na 1>
<Isključivanje>, <2 na 1>, <4 na 1>, <6 na 1>, <8 na 1>, <9 na 1>, <16 na 1>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Ispis koment.>
<Isključivanje>, <Autom.>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Poboljšanje linije>
<Uključeno>, <Uključeno (usko)>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Čisti crni tekst>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Potpuno crna grafika>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Crni pretisak>*1
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Profil RGB izvora>
<sRGB>, <Gamma 1,5>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,4>, <Ništa>, <Preuzimanje profila>
Da
Da
Da
Ne
-
<CMYK simulacijski profil>
<JapanColor(Canon>, <US Web Ctd(Canon>, <Euro Standard>, <Ništa>, <Preuzimanje profila>
Da
Da
Da
Ne
-
<Korištenje profila sive skale>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
Ne
-
<Izlazni profil>
<Tekst>: <Normalni>, <Fotografija>, <TR norm.>, <TR foto.>, <Preuzimanje profila>
<Grafika>: <Normalni>, <Fotografija>, <TR norm.>, <TR foto.>, <Preuzimanje profila>
<Slika>: <Normalni>, <Fotografija>, <TR norm.>, <TR foto.>, <Preuzimanje profila>
Da
Da
Da
Ne
-
<Metoda podudaranja>
<Perceptualno>, <Zasićenje>, <Kolorimetrijska>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Polutonovi>
<Difuzija pogreške (samo 600 dpi)>: <Uključeno>, <Isključivanje>
<Tekst>: <Razlučivost>, <Gradacija>
<Grafika>: <Razlučivost>, <Gradacija>
<Slika>: <Razlučivost>, <Gradacija>
Da
Da
Da
B
Settings for Printer Settings
<Svjetlina>*1
85 % do 115 %; 100 %
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Kompoz. pretisak>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Konverzija nijansi sive>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
*1 Označava stavke koje se pojavljuju samo kada je odgovarajući dodatni proizvod dostupan za upotrebu ili kada je definirana odgovarajuća postavka.
A139-0HX