<Pisač>

Odredite postavke za funkcije pisača.
Informacije o stavkama („A“, „B“, „C“ i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Ispisivanje izvješća>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Pisač>
Možete ispisivati izvješća za postavke uređaja.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ispisivanje izvješća>
-
-
-
-
-

<Postavke pisača>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Pisač>
Odredite postavke pisača.
Dodatne informacije potražite u odjeljku Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Postavljanje uređaja (pisač PS/PCL/UFR II)).
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prilagođ. postavke>
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
<PCL>
-
-
-
-
-
<PS>
-
-
-
-
-
<Snimanje>
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
<Uslužni program>
-
-
-
-
-

<Ograniči zadatke pisača>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Pisač>
Ako se ta postavka postavi na <Uključeno>, možete ograničiti zadatke iz upravljačkog programa pisača.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ograniči zadatke pisača>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings for Printer Settings
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Odaberite zadatke koje dozvoljavate>: <Rezervirani zadaci>
Da
Ne
Da
C
Settings for Printer Settings

<Odabir PDL-a (Plug and Play)>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Pisač>
Odaberite zadani jezik opisa stranice (PDL).
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Odabir PDL-a (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>, <PS3>, <Faks>
Da
Ne
Da
C
Settings for Printer Settings

<Prioritiziraj post. pog.prog.pisača za zadat. s VNodlag.>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Pisač>
Kada ispisujete zadatak za koji je kao izvor papira navedena višenamjenska ladica, možete odrediti želite li dati prednost postavkama upravljačkog programa pisača ili postavkama papira u uređaju.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prioritiziraj post. pog.prog.pisača za zadat. s VNodlag.>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Davanje prioriteta samo vrsti papira>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada su sljedeći uvjeti ispunjeni, možete pritisnuti <Privr. promj. pap. u VN odl.> na zaslonu za odabir papira u <Kopiranje> i <Pristup pohr. datotekama> da biste promijenili format/vrstu papira koji se umeće iz višenamjenske ladice.
Ako je u višenamjensku ladicu umetnut papir
Ako je ta postavka postavljena na <Uključeno>
Ako je mogućnost <Standardne postavke višenamjskog odlagača> postavljena na <Koristi podešeno>
Ako se format papira određen u upravljačkom programu pisača uvelike razlikuje od formata papira postavljenog u višenamjenskoj ladici, prikazat će se poruka pogreške.

<Postavke zaporke za PS>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Pisač>
Možete navesti lozinku koja ograničava upotrebu kontrolne naredbe koju je pripremi PS pisač.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke zaporke za PS>
<SystemParams zaporka>, <StartJob zaporka>
Ne
Ne
Da
C
Settings for Printer Settings
<SystemParams zaporka> lozinka je koja omogućuje promjene parametra sustava, a <StartJob zaporka> je lozinka koja omogućuje izvođenje operatora startjob, exitserver. Dodatne informacije potražite u specifikacijama jezika PostScript.

<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Pisač>
Možete postaviti izvor papira koji će se koristiti za naredbu PCL5 PaperSource.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Način ulaganja papira pri korištenju PCL emulacije>
<Mod 0>, <Mod 1>, <Mod 2>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Pojedinosti o svakoj postavci potražite u odjeljku Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Postavljanje uređaja (pisač PS/PCL/UFR II)).
A139-0HJ