<Ispisivanje>

Odredite postavke za funkcije ispisivanja.
Informacije o stavkama („A“, „B“, „C“ i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Prisilno na čekanju>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Ispisivanje>
Definirajte postavke za ispis dokumenata koji su prisilno na čekanju. Konfiguriranje postavki za prisilnu obustavu ispisivanja
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prisilno na čekanju>
<Uključeno>, <Isključeno>
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Odobri/Poništi>, <Registriraj>, <Detalji/uredi>, <Izbriši>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Period pohrane zadatka>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Ispisivanje>
Definirajte vrijeme čuvanja zadataka.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Period pohrane zadatka>
10, 20, 30 min, 1, 2, 3, 6, 12 h, 1, 2, 3, dana
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Izbriši zadatak nakon ispisivanja>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Ispisivanje>
Odredite želite li izbrisati zadatke nakon njihova ispisa.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Izbriši zadatak nakon ispisivanja>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Dopusti ispis samo kriptiranih zadataka>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Ispisivanje>
Možete podesiti uređaj da prima samo šifrirane sigurne zadatke ispisa s računala.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Dopusti ispis samo kriptiranih zadataka>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Uključi domenu u uvjete za prepoznavanje korisnika>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Ispisivanje>
Odredite želite li označavati zadatke ispisa prijavljenog korisnika kao „korisničko ime + naziv domene“ ili samo „korisničko ime“. Ovisno o okruženju, ako zadaci ispisa nisu točno određeni kao Moji zadaci, mogu se točno odrediti kao zadaci prijavljenog korisnika tako da odaberete <Isključeno> i izuzmete „naziv domene“.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Uključi domenu u uvjete za prepoznavanje korisnika>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Prikaži zadatke ostalih korisnika>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Ispisivanje>
Odredite želite li da se prikazuju zadaci drugih korisnika osim ovlaštenog korisnika.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prikaži zadatke ostalih korisnika>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Ograniči brisanje ostalih korisničkih zadataka>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Ispisivanje>
Odredite želite li dopustiti brisanje zadataka drugih korisnika osim ovlaštenog korisnika kada se takvi zadaci prikažu.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ograniči brisanje ostalih korisničkih zadataka>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Razlikuj veliko/malo slovo za korisničko ime>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Ispisivanje>
Odredite želite li postaviti da uređaj u korisničkim imenima razlikuje velika i mala slova.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Razlikuj veliko/malo slovo za korisničko ime>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ta se postavka primjenjuje na cijela korisnička imena, uključujući nazive domena.
Preporučuje se postavljanje te postavke zajedno s postavkom <Upravljanje korisnicima> pod <Upravljanje autentikacijom> <Razlikuj veliko/malo slovo za korisničko ime> <Postavke upravljanja>.

<Postavke prikaza popisa zadataka>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Ispisivanje>
Odredite vrste zadataka koje želite uključiti na popis zadataka te vrstu zadatka koji će biti odabran prema zadanim postavkama.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke prikaza popisa zadataka>
<Osobno>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Zajedničko>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Skupina>: <Uključeno>, <Isključeno>
Kada su dvije ili više osobnih/dijeljenih/grupnih postavki postavljene na <Uključeno>:
<Osobno>, <Zajedničko>, <Skupina>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Nije moguće postaviti <Uključeno> za <Skupina> samo u <Postavke prikaza popisa zadataka>. Mogućnost <Osobno> ili <Zajedničko> također se mora postaviti na <Uključeno>.

<Postavke upozorenja za zadržane zadatke>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Ispisivanje>
Definirajte način slanja upozorenja za zadatke na čekanju.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke upozorenja za zadržane zadatke>
<Prikaz upozorenja na zaslonu s popisom zadataka>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Prikaži upozorenje prilikom pocetka ispisivanja>: <Uključeno>, <Isključeno>
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Ako su uključeni zadaci za ispisivanje čiji je broj stranica jednak ili veći od podešenog broja>: Uključeno, Isključeno (od 1 do 100 do 9999)
<Ako su uljučeni zadaci za jednostrano ispisivanje>: Uključeno, Isključeno
<Ako su uključeni zadaci za ispisivanje u boji>: Uključeno, Isključeno
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Postavke PIN-a za zadat. zaštić. ispis.>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Ispisivanje>
Možete odrediti hoće li biti potrebno unijeti PIN prilikom ispisa, prikaza slika ili brisanja s pomoću funkcije zaštićenog ispisa.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke PIN-a za zadat. zaštić. ispis.>
<Zatraži PIN za ispis/prikaz zadataka korisnika>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Zatraži PIN za brisanje zadataka>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Za funkciju šifriranog sigurnog ispisa možete odrediti hoće li PIN biti potreban prilikom brisanja. Osim toga, za ispis dokumenta/prikaz pretpregleda potrebno je unijeti PIN neovisno o vrijednostima navedenima pod <Zatraži PIN za ispis/prikaz zadataka korisnika>.

<Omogući funkciju automatskog ispisivanja kod prijave>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Ispisivanje>
Možete odrediti želite li dopustiti automatsko ispisivanje zadataka ispisa koji su prisilno na čekanju kada se svaki korisnik prijavi.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Omogući funkciju automatskog ispisivanja kod prijave>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ta je postavka onemogućena ako je postavljena bilo koja od sljedećih postavki.
<Koristi korisničku autentikaciju> postavljeno je na <Isključeno>
<Aktiviraj uporabu osobnih postavaka> postavljeno je na <Isključeno>
<Koristi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> postavljeno je na <Uključeno>
<Dopusti ispis samo kriptiranih zadataka> postavljeno je na <Uključeno>
<Osobno> za <Postavke prikaza popisa zadataka> postavljeno je na <Isključeno>
<Prikaži upozorenje prilikom pocetka ispisivanja> za <Postavke upozorenja za zadržane zadatke> postavljeno je na <Uključeno>
Promjenom ove postavke iz statusa <Isključeno> u <Uključeno> mogućnost <Automatski ispiši zadatke korisnika pri prijavi> automatski se postavlja na status <Uključeno> za sve korisnike. To znači da će se korisnikovi zadaci automatski ispisati kada se korisnik prijavi, pri čemu neće morati mijenjati nijednu postavku.

<Automatski ispiši zadatke korisnika pri prijavi>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Ispisivanje>
Možete postaviti želite li nakon prijave automatski ispisati zadatke ispisa koji su prisilno na čekanju. Automatski ispis zadržanih dokumenata prilikom prijave
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Automatski ispiši zadatke korisnika pri prijavi>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
Ne
-
Ta je postavka onemogućena ako je postavljena bilo koja od sljedećih postavki.
<Koristi korisničku autentikaciju> postavljeno je na <Isključeno>
<Omogući funkciju automatskog ispisivanja kod prijave> postavljeno je na <Isključeno>
<Aktiviraj uporabu osobnih postavaka> postavljeno je na <Isključeno>
<Koristi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> postavljeno je na <Uključeno>
<Dopusti ispis samo kriptiranih zadataka> postavljeno je na <Uključeno>
<Osobno> za <Postavke prikaza popisa zadataka> postavljeno je na <Isključeno>
<Prikaži upozorenje prilikom pocetka ispisivanja> za <Postavke upozorenja za zadržane zadatke> postavljeno je na <Uključeno>
Kada status postavke <Omogući funkciju automatskog ispisivanja kod prijave> promijenite iz <Isključeno> u <Uključeno>, ova se postavka automatski postavlja na <Uključeno>.
A139-0JS