<Pohrana/pristup datotekama>

Odredite postavke koje će se primjenjivati kada pohranit skenirane originale ili upotrebljavate pohranjene datoteke.

<Zajedničke postavke>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Pohrana/pristup datotekama>
Odredite zajedničke postavke koje će se primjenjivati kada pohranite skenirane originale ili upotrebljavate pohranjene datoteke.

<Mrežne postavke>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Pohrana/pristup datotekama>
Odredite mrežne postavke koje će se primjenjivati kada pohranite skenirane originale ili upotrebljavate pohranjene datoteke.

<Postavke za memorijske medije>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Pohrana/pristup datotekama>
Odredite postavke memorijskog uređaja.
A139-0JF