<Upravljanje korisnicima>

Odredite postavke upravljanja korisnicima uređaja.
Informacije o stavkama („A“, „B“, „C“ i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Upravljanje autentikacijom>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>
Odredite postavke za upravljanje korisnicima uređaja koji upotrebljavaju aplikaciju za provjeru autentičnosti.

<Postavke podataka o upravitelju sustava>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>
Definirajte podatke o upravitelju sustava za uređaj. Promijenite ID i PIN upravitelja sustava
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke podataka o upravitelju sustava>
<ID upravitelja sustava>: 7654321 (Najviše sedam znamenki)
<PIN upravitelja sustava>: 7654321 (Najviše sedam znamenki)
<Ime upravitelja sustava>
<E-mail adresa>
<Podaci za kontakt>
<Komentar>
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings

<Upravljanje ID-brojem odjela>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>
Odaberite želite li upravljati korisnicima u skupinama dodjelom korisnika ID-jevima odjela. Konfiguriranje postavki za Upravljanje ID-brojem odjela
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Upravljanje ID-brojem odjela>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
<Registeriraj ID-br. odjela>
<Registriraj>, <Uredi>, <Izbriši>, <Ograniči funkcije>*1
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
Kada je odabrana mogućnost <Registriraj>/<Uredi>:
<ID-broj odjela>, <PIN>, <Uklj./isklj. ogranič. i podesite ogranič.str.>
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
Kada je odabrana mogućnost <Uklj./isklj. ogranič. i podesite ogranič.str.>:
<Ograničenje totala ispisa>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ograničenje broja stranica (od 0 do 999999)
<Ograničenje totala ispisa u boji>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ograničenje broja stranica (od 0 do 999999)
<Ograničenje totala c-b ispisa>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ograničenje broja stranica (od 0 do 999999)
Kada je odabrana mogućnost <Podešavanje limita kopija>:
<Ogranič. kopiranja u boji>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ograničenje broja stranica (od 0 do 999999)
<Ograničenje c-b kopiranja>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ograničenje broja stranica (od 0 do 999999)
Kada je odabrana mogućnost <Podešavanje limita skenova>:
<Ogranič. skeniranja u boji>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ograničenje broja stranica (od 0 do 999999)
<Ograničenje c-b skeniranja>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ograničenje broja stranica (od 0 do 999999)
Kada je odabrana mogućnost <Podešav. detalja za limit ispisa>:
<Ograničenje kopiranja u boji>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ograničenje broja stranica (od 0 do 999999)
<Ograničenje c-b ispisivanja>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ograničenje broja stranica (od 0 do 999999)
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
<Totali stranica>
<Izbriši>, <Ispis popisa>, <Izbriši sve tot.>
Ne
Ne
Da
Ne
-
<Dopusti ispisivanje nepoznatim ID-brojevima>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
<Dopusti udaljeno sken. nepoznatim ID-brojevima>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
<Dopusti zadatke c-b kopiranja/ispisivanja>*1
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
<Dopusti c-b zadatke pisača>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Department ID Management Settings
*1 Označava stavke koje se pojavljuju samo ako je kao servis za prijavu postavljena provjera autentičnosti ID-ja odjela.
A139-0K0