<Postavke sporedne linije>

Odredite postavke podlinije (bežični LAN ili zasebni žični LAN) kada se istodobno koriste žični i bežični LAN ili dva različita žična LAN-a.
Informacije o stavkama („A", „B", „C" i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Postavke IP adrese>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke sporedne linije>
Odredite IPv4 adresu za pomoćnu liniju. Postavljanje IPv4 adrese pomoćne linije
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke IP adrese>
<DHCP>: Uključeno, Isključeno
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<IP adresa>: <0.0.0.0>
Ne
Da
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Maska podmreže>: <0.0.0.0>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa pristupnika>: <0.0.0.0>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Prioritetna linija za komunikac. s pametnim uređajima>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke sporedne linije>
Odaberite liniju za povezivanje mobilnih uređaja kada istodobno upotrebljavate glavnu i pomoćnu liniju.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prioritetna linija za komunikac. s pametnim uređajima>
<Glavna linija>, <Sporedna linija>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Postavke pogonskog programa Etherneta>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke sporedne linije>
Odredite postavke Ethernet upravljačkog programa za pomoćnu liniju. Konfiguracija Ethernet postavki
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke pogonskog programa Etherneta>
<Automatsko prepoznavanje>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Mod komunikacije> (Isključeno): <Half Duplex>, <Full Duplex>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Tip Etherneta> (Isključeno): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Trenutna brzina prijenosa>: Samo prikaz
Ne
Da
Da
Ne
-
<MAC adresa>: Samo prikaz
Ne
Da
Da
Ne
-

<Postavke vatrozida>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke sporedne linije>
Definirajte postavke filtriranja paketa za pomoćnu liniju (da biste dopustili komunikaciju samo s uređajima koji imaju određenu IP adresu).

<Postavke podatkovne komunikacije sustava>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke sporedne linije>
Odredite postavke za DNS i proxy koji se upotrebljavaju za određene sistemske podatkovne komunikacije putem pomoćne linije.
A139-0FL